Lessen van het webinar Sensorarchitectuur toegepast in Dordrecht

 • Inhoudstype:
  • Interview
 • Thema’s:
  • Digitaal
  • Innovatie
  • MKB010 Next
  • Transformatie en ontwikkeling

Theo Santegoets aan het woord

Theo Santegoets, Adviseur Assetmanagement / Adviseur Strategie en Innovatie bij de gemeente Dordrecht heeft het webinar Sensorarchitectuur in de Smart City bijgewoond. Hij vertelt hoe de situatie in Dordrecht is en hoe hij de kennis opgedaan bij het webinar, kan inzetten voor de gemeente Dordrecht.

Gateway op de Willemsbrug
Gateway op de Willemsbrug

Wat mij het best is bijgebleven van het webinar Sensorarchitectuur in de Smart City, is dat je een ontzettend professionele structuur moet optuigen om zoiets simpels als sensordata op een goede manier te kunnen gebruiken. Edward Nuiten* schetste een raamwerk waarin technische, juridische, functionele, organisatorische vraagstukken allemaal beantwoord dienen te worden, voordat je tot een werkbaar systeem komt.

Dit is een ontzettend lastige hobbel om te nemen, maar wel een onvermijdbare hobbel. Zonder deze doordachte sensordatastructuur kun je nooit de data op een goede manier opslaan, analyseren en gebruiken om integraal te sturen in de openbare ruimte.

Smart City denken in Dordrecht

In Dordrecht zijn we rond 2013/2014 begonnen met het Smart City denken. De eerste proeven met sensoren zijn gedaan met het meten van grondwater. Letterlijk houtje-touwtje. We hadden een LoRa netwerk en er waren meerdere partijen bij betrokken. We hebben toen perfect geleerd wat we de volgende keer anders moesten doen. Het gebruiken van sensoren lijkt simpel, tot je ermee begint. Dan weet je pas wat je moet regelen en organiseren.

Stip op de horizon

Dordrecht gebruikt momenteel sensoren voor diverse toepassingen, zoals o.a. het peilen van grondwater, metingen bij kademuren, metingen toegespitst op klimaatverandering. Maar het is nog los zand, er is nog geen samenhang tussen de projecten. Dordrecht kan veel van Rotterdam leren. Veel vragen die wij hebben, daar heeft Rotterdam al ervaring mee opgedaan. Voor ons is het goed om te zien hoe ver Rotterdam is. Dit geeft ons inzicht waar het naar toe gaat en wat wij nog moeten doen, de stip op de horizon. 

Baas over de data

Belangrijk daarbij is dat je als gemeente baas bent over de data en zorgt voor toegankelijkheid voor de juiste personen. Sterk in Rotterdam was ook de gebiedsgerichte aanpak met een strakke regie. In Dordrecht kunnen in een gebied meerdere projecten lopen, zonder dat men dat van elkaar weet. Dan kun je ook geen analyses maken.  De vraag is hoe krijg je alles in 1 dashboard? Rotterdam leert ons dat dat wel kan!

Voor mij was dat een eyeopener: Intern inventariseren welke pilots lopen nu, welke lopen door en hoe krijgen we die data samen in één dashboard. Dan kunnen we data-analyses uitvoeren en patronen gaan herkennen waar we conclusies uit kunnen trekken en op kunnen sturen.

Patronen en conclusies

Het zou interessant zijn over één of twee jaar nog eens te horen wat de ervaringen in Reyeroord zijn op het gebied van sensoren. Dan is over een langere periode data beschikbaar. Interessant om te zien welke patronen dan zichtbaar worden en welke conclusies dan getrokken kunnen worden.

* Edward Nuiten is Enterprise-architect bij de gemeente Rotterdam.

Lees meer over Living Lab Sensible Sensor

Deel deze pagina