>
Foto: Peter Schmidt

Meer verschillende ondernemers in Rotterdam

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam wordt voor steeds meer verschillende type bedrijven een aantrekkelijke plek om te ondernemen. Van oudsher is de stad sterk in maritieme industrie, handel en logistiek, maar ook nieuwe activiteiten in Rotterdam worden steeds belangrijker. Zo blijkt uit het artikel 'Verbreding Rotterdamse economie zet door' van Gilbert Bal uit de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2018.
 

De verbreding van de economische structuur in Rotterdam zal de komende jaren verder toenemen door de groei van sectoren, de specialisatie in starters en aantrekkingskracht van Rotterdam op bedrijven van buitenaf. Detailhandel, horeca en recreatie, creatieve industrie en ICT zijn sectoren die groeien. De maritieme sector en logistiek blijven de trekkers van de Rotterdam economie. Wel is te zien dat binnen de maritieme en logistieke sectoren het accent verschuift naar dienstverlening. Net als in de haven speelt de verschuiving naar dienstverlening in de gehele Rotterdamse economie een grote rol.

Ondernemersklimaat

Rotterdam is vooral voor grote bedrijven aantrekkelijk. Dit verklaart waarom er minder bedrijven in Rotterdam gevestigd zijn, maar dat deze bedrijven daardoor verhoudingsgewijs wel voor veel werkgelegenheid zorgen. Vooral voor de logistieke sector (groothandel en transport) en maritieme industrie is Rotterdam aantrekkelijk.

Het ondernemersklimaat in Rotterdam is voor de hoofdsectoren ICT diensten, overige diensten, creatieve industrie, detailhandel & horeca en food steeds aantrekkelijker geworden. Binnen deze hoofdsectoren ontwikkelt het ondernemersklimaat zich vooral gunstig voor logistieke activiteiten, gezondheidszorg, onderwijs en financiële dienstverlening. Naar innovatie gekeken valt vooral de vertegenwoordiging en ontwikkeling van de creatieve industrie op.

Startersklimaat

Het ING Economisch Bureau verwacht dat er in Nederland in 2018 139.000 nieuwe starters bij komen. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2017 toen er 137.000 starters bij kwamen. In 2017 startte de meeste ondernemers in de bouw (+21%) gevolgd door transport met 12%. De meeste starters zijn actief in de zakelijke diensten. De zorg- en bouwsector komen daarna. Ondanks de groeiende economie en de toename van het aantal vaste contracten, blijft de vraag naar zzp’ers hoog.

Rotterdam is een goed plek om te starten in de maritieme sectoren, maar ook in andere sectoren wordt vaak gestart. Van de totale populatie starters in de periode 2012-2017 wordt in Rotterdam vaak in de logistieke sector gestart. Er zijn ook veel starters in de hoofdsectoren detailhandel & horeca, zakelijke diensten en overige diensten. Binnen deze hoofdsectoren blijkt er in Rotterdam vooral veel te worden gestart in de horeca, de financiële sector, industrieel ontwerp, kunst & cultuur en sport & recreatie. Starters starten minder vaak binnen innovatieve segmenten zoals Clean Tech en Medisch.

Vestigingsklimaat

Rotterdam is bovengemiddeld aantrekkelijk voor grote(re) retailers, logistieke bedrijven en bouwbedrijven. Gekeken naar de zakelijke diensten komen er vooral kleine(re) bedrijven naar de stad. Rotterdam trekt vooral veel bedrijven in het maritieme cluster. Er komen ook meer innovatieve bedrijven bij. In de kennisintensieve industrie, medium-tech bedrijvigheid en ICT diensten zorgt dit ook voor relatief veel nieuwe werkgelegenheid. Dit laatste geldt ook voor de bedrijven en instellingen in Clean Tech en Medisch.
 

Lees het hele artikel van Gilbert Bal en de bijbehorende data
Lees het artikel '2% meer starters in 2018 verwacht' van de ING