>

Minder regels voor ondernemers in Rotterdam

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In de Lusthofstraat, Beverwaard en Rozenburg experimenteren ondernemers vanaf vandaag met minder regels. Regels voor ondernemers worden hier tijdelijk versoepeld. De verantwoordelijkheid ligt meer bij de ondernemer. Samen met de omwonenden en betrokken partners bepalen zij het succes van de experimenten.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): “Een ondernemer wil ondernemen en niet te veel regelen en beperkt worden. Wij als gemeente denken mee en bieden meer ruimte. Als dit goed samen gaat met de veiligheid en leefbaarheid van het gebied, dan biedt dit kansen. De ondernemer krijgt meer verantwoordelijkheid in het winkelgebied. Goede samenwerking is hierbij belangrijk.”

Nieuw voor Rotterdam

Ondernemers van de genoemde winkelgebieden hebben eind vorig jaar aangegeven welke regels het meest knellend waren. Samen met de gemeente, partners en omwonenden is er gekeken naar oplossingen. Daar zijn zeven experimenten uitgekomen die dit jaar worden uitgeprobeerd. Onder andere meer ruimte voor het buiten zetten van verkoopwaar en reclame, maar ook een koepelvergunning en een flexibele standplaatsvergunning. Beide nieuw voor Rotterdam.

Nu moet een ondernemer voor ieder (kleinschalig) evenement een aparte vergunning aanvragen. De ondernemer kan met een koepelvergunning aan het begin van het jaar één vergunning aanvragen voor het organiseren van meerdere evenementen. Dit scheelt de ondernemer veel tijd en kosten. Met een flexibele standplaatsvergunning mag een collectief bepalen wie er met welke verkoopwaar op de standplaats komt te staan en voor hoe lang. De ene dag een bloemenkraam en de andere dag een kaasboer. Zo trek je elke dag een ander publiek naar het winkelgebied.

De zeven experimenten:

  • Meer ruimte voor uitstalling van verkoopwaar en reclame, passend bij de omgeving.

  • De koepelvergunning: alle jaarlijkse (kleinschalige) evenementen in één vergunning.

  • De flexibele standplaatsvergunning: aanvraag door een collectief en niet flexibel in tijd.

  • Het gebruiksvriendelijker maken van het digitale aanvraagsysteem voor evenementenvergunningen.

  • Een eigen identiteit voor het winkelgebied stimuleren.

  • Vindbaarheid van het winkelgebied en de voorzieningen verbeteren.

  • De aanvraag voor een complexe evenementenvergunning (categorie A) zoals een ijsbaan vereenvoudigen.

Samen verantwoordelijk voor succes

Ondernemers in de Lusthofstraat, Beverwaard en Rozenburg zijn samen met omwonenden, pandeigenaren en andere belangrijke partners zoals handhavers verantwoordelijk voor het verloop van de experimenten. De gemeente geeft de ondernemer de ruimte en het vertrouwen. De ondernemer moet een oogje in het zeil houden en zorgen dat het goed gaat. Als de experimenten slagen, kunnen de versoepelde regels wellicht worden toegepast in heel Rotterdam.

Goed voorbeeld doet goed volgen

De experimenten in de Lusthofstraat, Beverwaard en Rozenburg zijn een vervolg op de pilot ‘Anders Geregeld op de West-Kruiskade’. Die pilot is in 2016 succesvol afgerond en was de aanleiding voor het uitbreiden van het experimentenprogramma ‘Anders Geregeld’ naar drie andere winkelgebieden in Rotterdam.