>

Minder C02 uitstoot door Rotterdamse industrie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De industrie in de Rotterdamse haven stoot voor het tweede jaar op rij minder CO2 uit. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA). Over een periode van twee jaar is de uitstoot met 13,6% (4,2 miljoen ton) afgenomen.

De belangrijkste reden voor de daling is het uitzetten van verouderde kolencentrales. Dat gebeurde medio 2017. De op aardgas gestookte elektriciteitscentrales stonden wel vaker aan en produceerden daardoor juist meer CO2 : in 2018 1,7 miljoen ton meer dan in 2016. Toch stootte de elektriciteitssector als geheel (kolen- en gascentrales) in 2018 27% minder CO2 uit dan in 2016. Dat komt neer op 4 miljoen ton minder CO2.


Raffinaderijen doen het goed

Opvallend aan de cijfers van de NEA is dat de raffinaderijen in 2018 6,6% (0,6 miljoen ton) minder CO2 uitstootten dan in 2016. Ook op lange termijn doen de Rotterdamse raffinaderijen het goed. De CO2-emissies van de raffinaderijen zijn sinds 2005 met maar liefst 20% afgenomen (2,1 miljoen ton), terwijl de productie in diezelfde periode met 4% is gestegen en er veel meer laagzwavelige producten worden gemaakt. Dat laatste vergt meer energie. De uitstoot van de bedrijven die industriële gassen maken nam tegelijkertijd toe. Zij maken onder andere waterstof waarmee brandstoffen ontzwaveld worden.


In de cijfers van de NEA zijn alle bedrijven die onder het ETS vallen meegenomen. Dit betreft 96% van de uitstoot van de Rotterdamse industrie.