>

MKB-actieplan biedt ondernemers stevige basis voor herstel en vernieuwing

30 oktober 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De afgelopen jaren heeft het MKB-actieplan voor mkb’ers geleid tot waardevolle samenwerkingen, eerlijkere wet- en regelgeving en passende dienstverlening vanuit de overheid. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2020 van het MKB-actieplan, dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, getiteld Vernieuwend mkb heeft toekomst.


22 MKB-deals

Met de MKB-deals stimuleert EZK initiatieven en projecten voor het mkb van regionale overheden, samenwerkingsverbanden en bedrijven in de regio. De eerste tranche met 9 deelnemers is in juli 2020 gestart; met 13 projecten start begin 2021 de tweede tranche. In totaal is hiermee circa €7,5 miljoen gemoeid.

Een digitaal vaardig mkb

Op elf plaatsen in Nederland zijn er MKB-werkplaatsen voor digitalisering waar kleinere ondernemers door studenten en docenten van onderwijsinstellingen uit de buurt op weg geholpen worden bij hun online marketing en het benutten van data in het bedrijf. De KVK ondersteunt dit met workshops voor ondernemers, waar zogeheten local heroes inspireren met hun ondernemersverhaal. Vanuit het Digital Trust Center van EZK zijn 29 regionale samenwerkingsverbanden actief. Bedrijven kunnen daar advies krijgen over veilig zakendoen of samen werken aan hun cyberweerbaarheid.

Experimenteren met technologie

Om te experimenteren met technologie zijn er voor industriële bedrijven inmiddels 45 fieldlabs in het land, waarbij 600 bedrijven zijn aangesloten, sinds 2015 bijna 6.000 studenten betrokken zijn geweest en waaruit 22 nieuwe bedrijven zijn voortgekomen. Daarnaast kunnen met 5 Smart Industry Hubs ondernemers in het hele land terecht met vragen over de toepassing van technologieën.

Loondoorbetaling bij ziekte

Belangrijk voor veel ondernemers, zeker kleinere ondernemers, zijn de afspraken die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt met verzekeraars en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 is een pakket maatregelen in werking getreden, waarmee de komende jaren in totaal 450 miljoen euro is gemoeid. Een van de eerste maatregelen is een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op voor kleine ondernemers en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Betaaltermijn op 30 dagen

Het ministerie van EZK maakt zich sterk voor de verdere verbetering van het betaalgedrag van overheden aan leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn al wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Inmiddels wordt er een wetsvoorstel geconsulteerd dat de betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers van 60 naar 30 dagen wil brengen.

Eerlijker ondernemen

Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe franchisewet in werking. Deze wet brengt de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht. Ook is in juli 2020 de EU-verordening ‘Platform-to-Business’ in werking getreden. Die zorgt voor eerlijkere verhoudingen tussen platforms en ondernemers die er producten aan willen bieden.

Om- en bijscholing

Via de regeling MKB!dee kunnen mkb-ondernemers zelf hun innovatieve oplossingen voor scholingsvraagstukken uitwerken. In de eerste twee tenders zijn al 61 projecten gestart. Vanwege dit succes worden in 2021 twee nieuwe tenders uitgevoerd. Voor de eerste tender is ruim €10 miljoen beschikbaar. Ook stelt het kabinet vanaf 2020 elk jaar €48 miljoen beschikbaar via de SLIM-regeling. Mkb-ondernemers kunnen subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of specifieke vaardigheden te verbeteren. Zij kunnen maximaal €24.999 ontvangen.

Voortangsrapportage

Bovenstaande is een selectie uit de voortgangsrapportage. De hele rapportage is hier te lezen: www.rijksoverheid.nl/mkbactieplan

Bron: Rijksoverheid.nl