>
Foto: Guido Pijper

Rotterdam ontvangt award tijdens UNESCO Netexplo Linking Cities Forum

15 april 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

“Rotterdam is een digitale pioniersstad op het nationale en Europese toneel”

“Rotterdam is een digitale pioniersstad op het nationale en Europese toneel.” Volgens de jury van de Netexplo Linking Cities Award is dat de reden dat Rotterdam tijdens het UNESCO Netexplo Linking Cities Forum op 15 april een award ontving voor haar prestaties in de categorie Datasphere. Wat dat betekent? Simpel gezegd: verzamelde gegevens en de omgeving waar deze gegevens worden opgeslagen.  

Wethouder Roos Vermeij (Economie en Kleine Kernen) is blij met de award. “Het is een mooie bevestiging dat we als stad op de goede weg zitten. De ambitie is dat Rotterdam in 2025 een digitale voorbeeldstad is. Een stad die vooroploopt bij het inzetten van digitale oplossingen voor maatschappelijke, fysieke en economische opgaven. Digitalisering helpt ons om onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming, circulariteit en inclusiviteit te bereiken.”

Rechten en belangen van Rotterdammers

Om daar te komen werkt de gemeente Rotterdam nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en natuurlijk Rotterdammers. Ondernemers krijgen volop de ruimte om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en tegelijk worden de rechten en belangen van de Rotterdammers beschermd, zodat iedereen kan profiteren en niemand achterblijft. In feite gaat deze prijs vooral daarover: ‘achter de schermen’ hebben we de zaken goed op orde.

Digitale 3D-versie van Rotterdam

De jury prijst Rotterdam met haar verschillende labs om baanbrekende innovaties te testen op gebieden als klimaatverandering, food tech en geneeskunde. En de manier waarop de stad blockchain en data gebruikt. (Blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen; een bekend voorbeeld is de bitcoin.)
Een mooi voorbeeld daarvan is de ‘3D digital twin’, de digitale versie van onze stad, waarin onder meer de infrastructuur van de stad is vastgelegd. Dit model is open toegankelijk en maakt het makkelijker om samen te werken en uiteenlopende partijen te betrekken bij beslissingen. Via 3drotterdam.nl kan iedereen zelf databestanden downloaden, metingen uitvoeren of door 3D Rotterdam te lopen om bijvoorbeeld te kijken hoe de schaduwwerking op een bepaalde plek is door het jaar heen.

Tien meest innovatieve steden

In totaal werden tien prijzen uitgereikt voor de meest mondiale innoverende en verbindende steden, de zogenaamde linking cities. Dat zijn de volgende steden met daarachter de categorie van de awards: Berlijn (Duitsland) - Transport Networks, Buenos Aires (Argentinië) - Habitat, Detroit (USA) – Financing, Kigali (Rwanda) - Digital Transformation, Melbourne (Australië) - Attractivity, Mexico City (Mexico) - Resilience, Rotterdam (Nederland) – Datasphere, San Jose (Costa Rica) - Objective Zero Carbon, Seoul (Zuid Korea) – Education en Vancouver  (Canada) - Mobility.