De Nieuwe Binnenweg: saamhorigheid in een tas

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Vitale Kerngebieden

Met het programma Vitale Kerngebieden helpt de Gemeente Rotterdam verschillende gebieden om tot een gezamenlijk actieplan te komen met alle betrokkenen binnen het gebied in kwestie. Zo ook voor het gebied dat de Nieuwe Binnenweg beslaat. De komende tijd gaat een kwartiermaker bij ondernemers langs om hun ideeën te inventariseren. Vervolgens zal een concreet actieplan voor 2023 worden opgesteld. Hiermee wil de gemeente de lokale betrokkenheid bij het gebied vergroten en zorgen dat ondernemers actief meedoen met het vitaal maken van het gebied.

De Nieuwe Binnenweg. © Arnoud Verhey

BIZ Nieuwe Binnenweg

De BIZ Nieuwe Binnenweg is een betrokken partner binnen het programma Vitale Kerngebieden. In een BIZ (Bedrijven Investeringszone) investeren ondernemers gezamenlijk in een betere lokale onderneemomgeving. Daniël Artz, de voorzitter van het bestuur van de BIZ Nieuwe Binnenweg, en Rina van der Stok, ondernemer van Ekoplaza en tevens bestuurslid van de BIZ, lichten hun betrokkenheid bij Vitale Kerngebieden toe.

“Onze betrokkenheid bij het programma Vitale Kerngebieden is ontstaan toen we bij de gemeente Rotterdam de vraag neerlegden of ze ons konden ondersteunen bij het professionaliseren van onze BIZ-stichting. Wij als BIZ zijn eigenlijk ‘amateurs’ die onze vrije tijd steken in het verbeteren van het gebied. Daarom wilden we graag professionele hulp, omdat de Nieuwe Binnenweg een grote straat is en onze BIZ veel leden heeft. We komen ver met onze inzet, maar om echt resultaten te behalen hebben we toch ook meer kennis nodig. Dat is de reden dat we ons hebben aangesloten bij Vitale Kerngebieden.”

Saamhorigheid

Een verbeterpunt dat het bestuur van de BIZ Nieuwe Binnenweg heeft gesignaleerd, is een gebrek aan cohesie binnen het gebied. “We missen wat saamhorigheid. We zijn een hele diverse straat, en dat kan een sterk punt zijn, maar soms ontbreekt samenhang.” Een concreet voorbeeld van gebrek aan saamhorigheid heeft te maken met de buitenruimte. “We zijn natuurlijk een hele krappe straat, daarom is het waardevol als ondernemers elkaar de ruimte gunnen. Dat is iets wat we hier nog missen. De bereidheid om voor elkaar wat te doen, zodat het echt één straat wordt, in plaats van een gefragmenteerd winkelgebied. Daar kan het programma aan bijdragen: het versterken van de onderlinge communicatie”.

De bestuursleden illustreren met welke initiatieven de BIZ probeert die onderlinge samenhang te vergroten. “We hebben prachtige gebiedsverlichting gerealiseerd. Door de hele straat hangt aan verschillende lantaarnpalen verlichting in de letters NB, de initialen van de Nieuwe Binnenweg. Dit moet bijdragen aan verbinding en is een vorm van afbakening. Verder speelt foutief parkeren hier veel, dat hebben we ook samen aangepakt. Veel auto’s parkeren hier dubbel of op laden- en lossen plekken. Door korte lijntjes met de handhaving wordt er nu veel meer actie ondernomen tegen foutief parkeren. Ook hebben we nieuwe oversteekplaatsen gerealiseerd. Deze helpen ook om het verkeer een beetje af te remmen, er wordt hier zo hard gereden. Eerst waren deze zebrapaden alleen bedoeld voor tijdens de corona-periode, maar inmiddels zijn er meerdere permanent aangelegd.”

De bestuursleden vullen aan: “We hebben verder ook een nieuwsbrief die we rondbrengen door de straat. Ook hebben we een Instagram waar veel ondernemersverhalen opstaan. Soms doen we ook events. Bijvoorbeeld een muziekevenement, waarbij muzikanten komen spelen in de winkels. We proberen ons ook hard te maken voor Koningsdag, we zouden graag iets leuks doen in dat kader.”

De Nieuwe Binnenweg Tas

Zwarte shopper op een houten tafel
De Nieuwe Binnenweg Tas.

Het leukste voorbeeld van verbinding tussen de verschillende ondernemers in het gebied is waarschijnlijk toch wel de Nieuwe Binnenweg Tas. De bestuursleden leggen uit: “De Nieuwe Binnenweg Tas is een hele stevige tas, een echte boodschappentas, die in Rotterdam is gemaakt. In de tas zitten allemaal verschillende producten van 25 verschillende ondernemers uit de straat. Die tas verkopen we in verschillende winkels voor 20 euro, wat een stuk lager is dan de inkoopprijs van de producten. Het is eigenlijk een soort verrassingstas. Het idee is dat de producten mensen enthousiasmeren om de ondernemers een keer te bezoeken. Op die manier realiseren we kruisbestuiving tussen de verschillende ondernemers. Ook is het een heel leuk cadeauartikel. We gaan ook bedrijven uit de buurt benaderen en ze vragen of ze mee willen doen, door bijvoorbeeld deze tas als eindejaarsgeschenk mee te geven aan hun personeel. Het is dus echt een promotie-item.”

Plannen voor de toekomst: routekaart en gebiedsvisie

Er lopen dus al een hoop initiatieven, maar de BIZ Nieuwe Binnenweg blijft ambitieus voor de toekomst, zo vertellen de bestuursleden. “We zijn nu ook bezig met een routekaart. Verderop zit natuurlijk Delfshaven. We willen een aantrekkelijke wandeling creëren vanaf Eendrachtsplein naar Delfshaven. Daarbij zijn we ook bezig met een kunstroute, met verschillende kunstzinnige uitingen om het straatbeeld aantrekkelijker te maken. Op de routekaart vermelden we dan ook alle ondernemers die hier zitten.” Ook werkt de BIZ aan een brede gebiedsvisie, zodat ook voor de langere termijn geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden voor ontwikkelingen in het gebied. Artz: “We gaan een gebiedsvisie schrijven met alle stakeholders, en hopen dat de ambassadeurs van Vitale Kerngebieden daarop zullen inspelen. We willen de straat echt uitrollen, alle functies omschrijven, zodat er niet bijvoorbeeld een parkeerplaats gemaakt wordt op een plek waar een café zit dat een terras zou kunnen gebruiken. Uiteindelijk moet de straat zelfredzaam worden, zodat alle ondernemers geprikkeld worden om aan te haken bij het collectieve.”

Deel deze pagina