>
Foto: Iris van den Broek

Vijf nieuwe BIZ-gebieden in Rotterdam

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam krijgt met ingang van 2018 vijf nieuwe Bedrijven Investeringszones (BIZ). Met de al bestaande BIZ-gebieden komt het totaal op twaalf.

De vijf nieuwe BIZ-gebieden zijn het Zwaanhalskwartier, MaHo-kwartier (Pannekoekstraat en omgeving), Winkelcentrum Schiebroek, Boulevard-Zuid Eigenaren en Boulevard-Zuid Gebruikers.

Verplichte financiële bijdrage

Met de regeling Bedrijven Investeringszone kiezen ondernemers en/of vastgoedeigenaren ervoor een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen gebied. Deze extra bijdrage is geregeld via een belastingheffing. Het verschil tussen een inning via een Bedrijven Investeringszone en een ‘normale’ inning via een winkeliersvereniging is dat ondernemers en eigenaren verplicht zijn om mee te betalen. Zo kunnen investeringen worden gedaan op het gebied van schoon, heel en veilig, marketing en evenementen of projecten gericht op bereikbaarheid. Ondernemers bepalen zelf of dit instrument toegepast wordt.

Extra vuilophaal of graffitiverwijdering

Een BIZ is mogelijk op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra vuilophaal, extra plantenbakken, graffitiverwijdering, sfeerverlichting, sinterklaasintocht of een evenement. De gemeente blijft gewoon zijn reguliere taken uitvoeren, met de BIZ kunnen juist extra activiteiten worden gerealiseerd.

Meerderheid ondernemers moet voor zijn

Ondernemers (eigenaren of gebruikers) bepalen zelf of zij een BIZ-gebied willen worden. De meerderheid uit het gebied moet stemmen. Wanneer twee derde daarvan voor is, zijn alle ondernemers in dat gebied verplicht de BIZ-bijdrage te betalen. Dit is het grote verschil met een ‘normale’ situatie waarbij een ondernemersvereniging met de pet rondgaat en vaak met moeite een gedeelte van de ondernemers meekrijgt om iets gezamenlijks te ondernemen.

Invloed op directe werkomgeving

Wethouder Maarten Struijvenberg geeft aan blij te zijn met het resultaat. 'Als wethouder vind ik de inbreng van ondernemers in de stad belangrijk. Ondernemers weten vaak zelf het beste wat er nodig is om goed te kunnen ondernemen. Een BIZ kan de mogelijkheid bieden om invloed te hebben op de directe werkomgeving én om het gesprek aan te gaan met het gemeentebestuur.'

Meer informatie

Geïnteresseerde winkelgebieden of bedrijfsterreinen kunnen zich tot 1 februari 2018 aanmelden voor een nieuwe BIZ met ingang per 2019.
Kijk hier voor meer informatie of kijk de nieuwe BIZ animatie.