>
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdam steunt offshore wind-innovatie jules dock

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De innovatieve Rotterdamse onderneming Jules Dock werkt aan een demonstratiemodel van een composieten mast voor windturbines op zee. De demomast (C-tower) komt dit jaar op de Tweede Maasvlakte te staan.

Jules Dock krijgt ondersteuning van gemeente Rotterdam bij het werven van investeerders door subsidie te vertrekken voor het ontwikkelen van een goede business case en het netwerk beschikbaar te stellen. Voordelen van een composieten toren ten opzichte van een stalen toren zijn dat deze lichter van gewicht is, onderhoudsarm en een langere levensduur heeft.

Cleantech

De gemeente Rotterdam stimuleert een duurzame industrie met zijn clusteraanpak cleantech en geeft hiermee uitvoering aan de Roadmap Next Economy. We werken toe naar CO2-reductie en een verbeterde luchtkwaliteit in de stad. Sterke, innovatieve maakindustrie past uitstekend bij Rotterdam, vooral op het snijvlak van stad en haven. Het combineren van innovatie en industrie is een interessante uitdaging om vorm te geven aan de energietransitie en het stimuleren van de werkgelegenheid.

Testen

Jules Dock ontwikkelt masten van composiet in plaats van staal. Door masten van composiet te maken worden honderdduizenden kilo’s staal bespaard per windturbine. De eerste schaalmodellen zijn getest en laten zien dat composiet geschikt is voor masten onder windturbines op zee. Na plaatsing van de demonstratiemast komende zomer gaat Jules Dock het C-towermodel een halfjaar testen op productiekwaliteit, certificeringen en veiligheid. De resultaten worden gebruikt om masten te gaan produceren voor commerciële toepassingen voor windparken op zee.

Snelgroeiende sector

Felix Moonen, directeur/eigenaar van Jules Dock: “De offshore wind sector is een jonge, snelgroeiende industrie die door innovaties betaalbare en hernieuwbare energie moet gaan opleveren. Vanuit Jules Dock gaan we die uitdaging aan door met verbeteringen te komen in materiaalkeuze en ontwerp van de masten. De inspanning van de Gemeente Rotterdam voor economische samenwerking en versnelling van innovaties is ontzettend waardevol. Door Rotterdamse bedrijven bij elkaar te brengen en nieuwe technieken samen uit te werken profiteert de hele keten.”

Rotterdam & offshore wind

Offshore wind is voor Rotterdam een kansrijke groeimarkt. Gemeente Rotterdam is onderdeel van een grotere samenwerking om innovatieve en duurzame ideeën voor de offshore wind naar Rotterdam te halen. Daarom is in 2016 de Rotterdam Offshore Wind Coalition opgericht. CEO’s van ‘frontrunners in de offshore wind’ hebben in een manifest de ambitie uitgesproken om een leidende rol in de offshore-windindustrie te gaan spelen. Het Rotterdam Offshore Wind Coalition (ROWC) is een netwerk van bedrijven dat kansen zoekt om samen te werken en te innoveren en de propositie van het offshore windcluster in regio Rotterdam verbetert.

Werkbezoek

Op donderdag 20 december bracht wethouder Arno Bonte een werkbezoek aan Jules Dock. Directeur Felix Moonen over het bezoek: “Inspirerend om de Rotterdamse wethouder Arno Bonte te ontvangen bij Jules Dock. Wethouder Bonte heeft niet alleen oog voor duurzaamheid en energietransitie, maar ook voor technologische innovaties uit het MKB die nodig zijn om de ambities waar te maken.”