Ondernemen in de lucht: #airspacerotterdam

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Digitaal
  • Innovatie
  • Logistiek
  • Ondernemerschap

Dat Rotterdamse ondernemers kampioenen zijn in ondernemen op land en op het water is bij iedereen bekend. Het Rotterdamse ondernemerschap in de lucht is minder bekend. Drones worden door ondernemers voor bijvoorbeeld media-opnamen en inspecties dagelijks ingezet in de haven en in de stad. Rotterdam loopt voorop in de ontwikkelingen en het ondernemerschap. Laat je inspireren door de ondernemers. Want één ding zijn ze met elkaar eens. Rotterdam heeft nu eenmaal het mooiste luchtruim en de mooiste skyline van Nederland. Dus daar gaan we meer aandacht aan geven met ondernemers, provincie, gemeente en Havenbedrijf.

Eyecatcher, de filmmakers, Ondernemen in de lucht #airspacerotterdam
Foto: Eyecatcher, de filmmakers

De mooiste skyline van Nederland

Peter Verhage van Eyecatcher, de filmmakers: “Wij zijn al jaren geleden gestart met de inzet van drones voor onze mediaproducties. Van het filmen tijdens de Wereldhavendagen tot en met opnamen van een zee aan spandoeken in de Kuip. Of van het filmen van de staalconstructie op de Zalmhaven tot en met onze eigen speelfilm Ome Cor met de iconische dronebeelden. Er is eigenlijk geen plekje in Rotterdam dat we niet gefilmd hebben. We hebben al meer dan 100 keer gevlogen in het Rotterdamse luchtruim. Dat is nog best een uitdaging want met de huidige regelgeving vraagt dat om veel inzet van personeel en radiocontact met Luchtverkeersleiding Nederland. Omdat we nu eenmaal ‘onder de rook’ van Rotterdam The Hague Airport liggen als stad en haven.

Uiteraard staat veiligheid bij ons voorop, dus we begrijpen dat regels nodig zijn. Maar we kijken uit naar het moment dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met soepeler regels komt. In Europese landen om ons heen is het al wel mogelijk gemaakt. Al zouden we maar tot een hoogte van 60 meter soepeler regels hebben. Dan kunnen wij meer ondernemen en meer mooie mediaproducties maken voor onze opdrachtgevers. Nu komen we nog bijzondere situaties tegen. Dat de ‘verkeerstoren’ op de luchthaven in de mist staat en wij aan de andere kant van Rotterdam onder een stralend blauwe lucht. Dan mogen wij niet opstijgen.”

Hoogbouw, rivier en haven

Martijn Arkesteijn van GeoZICHT : “Rotterdam is een moderne stad met veel hoogbouw en een complex wegennet. Als havenstad zijn er de rivieren met alle vertakkingen in de havens. Dan biedt de inzet van drones meerwaarde op die plekken die lastiger te bereiken zijn voor de mens. Een drone kan veel goedkoper en veiliger op hoogte werken dan dat de mens dat ooit zal kunnen. Denk hierbij aan inspecties van gebouwen en objecten of het met spoed bevoorraden van schepen.

Alleen al met ons eigen bedrijf werkten we onder andere aan opdrachten bij de ADM overslag, een inspectie van de UNIPER centrale en maakten we 3D opnamen van ruim 20 spoorwegovergangen in het havengebied. Dus als wij al zo veel opdrachten hebben gedaan, dan durf ik wel te stellen dat de inzet van drones dagelijks meerwaarde levert. Wat ons verder opvalt is dat wij ondernemers in de stad Rotterdam vaak als eerste een stap voorwaarts zien zetten. Leren door te doen. Zoals bijvoorbeeld de twee ‘vertiports’ die recent zijn geopend in het M4H en het RDM gebied, mede door de inzet van de Dutch Drone Company”.

Inspectie spoorwegovergang haven Rotterdam Ondernemen in de lucht #airspacerotterdam
Inspectie spoorwegovergang haven Rotterdam. Foto: GeoZICHT

Vertiports: de eerste van Nederland

Tsjerk Kooistra van Dutch Drone Company: ”We zijn als bedrijf al heel wat jaren gevestigd op de RDM Campus. Rotterdamser kan bijna niet. We doen opdrachten door heel Nederland en buiten de landsgrenzen. Maar het mooiste blijft ontwikkelen en samenwerken voor de eigen stad. Wij hebben als één van de eerste bedrijven in Nederland ons hard gemaakt bij het ministerie om te mogen vliegen toen het luchtruim boven Rotterdam nog gesloten was voor drones. We kregen namelijk veel vraag uit de markt om inspecties te doen aan bijvoorbeeld opslagterminals. Dan gaan we als ondernemers kijken wat er wel kan.

Testroute

En dat doen we nu weer. Door mee te werken aan het realiseren van een testroute tussen de twee vaste ‘vertiports’ die Martijn Arkesteijn noemde. Op deze plek kunnen drones veilig en toegankelijk landen. Van M4H naar het RDM terrein willen we daarmee een testroute realiseren voor bedrijven die met drones, op afstand en buiten het zicht van de piloot op de grond, nieuwe businessmodellen willen verkennen. Die testroute is uniek want we zitten hier letterlijk op het kruispunt van een grote internationale zeehaven, druk stedelijk gebied en onder de aanvliegroute van een luchthaven.

Voor bedrijven die net als wij willen testen is dat een unieke plek. Want als het in deze complexe omgeving kan, dan lukt het overal op de wereld. Er zijn nu twee landingsplaatsen. Nu zoeken we verder naar de logische plekken waar andere ondernemers winst kunnen behalen of kosten kunnen verlagen.

Stel dat bij wijze van spreken een ondernemer in het havengebied nu regelmatig wat tijd-kritiek wegtransport heeft van kleine onderdelen. Iedereen die op de weg zit weet dat het voor het wegtransport steeds drukker en uitdagender wordt om op tijd te rijden. In de lucht is die ruimte er nog wel. Dus we starten met een eerste route. Denk maar aan de watertaxi, zoals je die op de foto ziet. Die begon ook met een eerste route naar Hotel New York en nu is er een heel netwerk. Dat zou met de drone landingsplaatsen ook zo kunnen gaan. Dat lijkt verre toekomst, maar over een paar jaar zal het zo gewoon zijn dat niemand er meer van opkijkt”.

Vertiport RDM, Ondernemen in de lucht #airspacerotterdam
Vertiport RDM. Foto: Dutch Drone Company

DronePort Rotterdam samenwerking

Arthur Dallau van INSPIR8ION en mede-oprichter van DronePort: “Samenwerken en hard werken aan het nu én de toekomst zit Rotterdammers in het bloed. Precies de reden waarom we samen met het Havenbedrijf recent de DronePort Rotterdam netwerkorganisatie hebben opgericht. Het doel van DronePort Rotterdam is om alle partners in het netwerk met elkaar te verbinden. Gemeente, de provincie, ministeries, bedrijven, kennisinstellingen en het Rotterdamse Burgerpanel. Samen aan tafel en aan de slag.

Het gaat niet over de technologie zelf. Maar juist over het verbeteren van de leefomgeving voor de inwoners in de Rotterdamse regio. Binnen DronePort Rotterdam testen wij niet alleen onbemande ‘oplossingen’ in de lucht, maar ook op het land en in het water. Een mooi voorbeeld van toepassingen op het water is afkomstig van één van de eerste DronePort Rotterdam partners, DroneQ Robotics. Een in Rotterdam gevestigd bedrijf dat onder andere inspecties met autonome ‘natte’ drones uitvoert op en onder water in de haven.

Ondernemen en onderwijs zoeken elkaar in Rotterdam gelukkig graag op. Denk hierbij aan het Techniek College, maar ook de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft. DronePort Rotterdam draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de beroepsbevolking van morgen en overmorgen. Jongeren en studenten komen in aanraking met een innovatieve sector en de drone ondernemers profiteren van de frisse inzichten die de jongeren met zich meenemen.

Samen met onze partners vanuit Nederland, Europa en andere continenten werken wij aan een innovatieve omgeving waar digitalisering, duurzaamheid en de mens centraal staan. De Provincie Zuid-Holland heeft namelijk een sterk aerospace-netwerk en wij zijn ervan overtuigd dat door de krachten te bundelen onze regio een aantrekkelijke omgeving is voor een ieder met interesse in drones.“

Levering pakket per drone, Ondernemen in de lucht #airspacerotterdam
Eerste levering op 22 mei 2022 in Nederland van een pakket van de kade naar het grootste schip ter wereld ‘Pioneering Spirit’ van Allseas. Foto: DroneQ Robotics

Havenbedrijf en gemeente ondersteunen de toekomst

Dat herkennen ook Niels Kalshoven van het Havenbedrijf en Martijn Peltenburg van de gemeente Rotterdam. Niels: “Samen met de ondernemers bereiden we het luchtruim boven haven en stad voor op toekomstig ondernemerschap. Bijvoorbeeld met onze proef met U-Space waarmee er een luchtverkeersleiding voor drones ontstaat. Daarmee kunnen over een aantal jaar meerdere drones gelijktijdig veilig en autonoom gebruik maken van het luchtruim. Zonder de ‘normale’ luchtvaart te hinderen. En met voorrangsregels voor wanneer een helikopter van de hulpdiensten bij een spoedgeval meer ruimte nodig heeft in het luchtruim.”

Martijn: “We ondersteunen de ondernemers in deze opkomende sector. We informeren vanuit onze contacten met ondernemers andere overheden zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over gewenste modernisering van de regelgeving. Zodat de dronevluchten veilig, maar vooral efficiënt en tegen lagere kosten dan binnen de huidige regelgeving mogelijk worden. Verder dragen we trots de boodschap uit van iedere ondernemer die in het Rotterdamse actief is. ”

Help mee en gebruik #airspacerotterdam

Iedereen is het erover eens dat er meer zichtbaarheid mag komen voor al het ondernemerschap in het Rotterdamse luchtruim. Daarom nodigen we alle professionele dronebedrijven uit om bij het online delen van hun activiteiten op social media de #airspacerotterdam te gebruiken. Door een samenwerking tussen de DCRO, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam is er voor de bekendmaking van deze oproep een promotievideo gemaakt.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Digitaal ondernemen

Verder lezen over digitaal ondernemen? kijk op de pagina Digitaal ondernemen

Deel deze pagina