>

Onderzoek digitale veiligheid Rotterdamse haven

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanaf 4 juni starten het Havenbedrijf Rotterdam, FERM (een programma waarin het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam en politie samenwerken om de haven cyberveiliger te maken), SmartPort, de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool, een veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven.
 

Cybersecurity krijgt een steeds grotere rol in onze samenleving door de toename van technologie en digitale systemen. Het aantal cyberaanvallen neemt toe en cyberaanvallen belasten de wereldeconomie jaarlijks met zo’n $445 miljard. Door deze ontwikkelingen en onze toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën is de behoefte aan strategisch inzicht in cybersecurity gegroeid en dus ook van groot belang voor bedrijven in de Rotterdamse haven.


Bedrijven in de haven van Rotterdam kunnen ook kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Door de toenemende mate van digitale informatie-uitwisseling en verbanden tussen ketens en organisaties in het vitale Rotterdams havengebied, is cybersecurity van cruciaal belang. Daarom doen verschillende bedrijven onderzoek naar de cybersecurity in de Rotterdamse Haven. Het onderzoek is een “nulmeting” op het gebied van cybersecurity in het havengebied en zal industrie-breed ingaan op drie thema’s.

  1. Dreigingen en technische maatregelen
  2. Technologische afhankelijkheden en organisatorische maatregelen
  3. Kennis- en ontwikkelbehoefte voor informatievoorziening omtrent cybersecurity


Het onderzoek start met een enquête onder bedrijven uit de haven in Rotterdam. Het onderzoek wordt in het najaar van 2018 afgerond en daarna gepresenteerd.