>
Foto: RDM

Overbruggingslening (COL) startups, scale-ups en innovatief MKB beschikbaar

26 april 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-ondernemers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Er is 100 miljoen beschikbaar.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet 'onder gunstige condities' verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de 50.000,- en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven de 250.000 euro wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

COL als noodinstrument vanwege coronavirus

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april 09:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken. De link naar de portal wordt gepubliceerd op de gezamenlijke website van de ROM’s.

Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.