>
Foto: Marion, verhalenverteller

Parnassia Groep helpt Rotterdammers op gang via social return

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Van zorgverlening tot kopieerapparaten. Rotterdam doet er alles aan om maatschappelijk verantwoord in te kopen. In een reeks van artikelen over dit thema lichten we iedere keer een bijzonder verhaal uit. Dit keer: sociaal inkopen en social return door Parnassia Groep.

In Rotterdam woont een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor die mensen. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Motivatie voor social return

Zorgverlener Parnassia Groep BV, een van de leveranciers van gemeente Rotterdam, is bijzonder succesvol bezig met social return. Jaap Bouwsema is accountmanager social return bij de gemeente Rotterdam: “De gemeente motiveert bedrijven om ook mensen met bijvoorbeeld een uitkering aan werk te helpen. Parnassia Groep zoekt permanent naar nieuwe manieren om aan social return te doen én doet dat op grote schaal.”

Social return verplicht

In het contract met gemeente Rotterdam heeft Parnassia Groep zich verplicht om social return inspanningen te leveren ter grootte van vijf procent van hun gecontracteerde omzet. Zo bevordert ze dat mensen ondanks een beperking hun weg vinden naar betaald werk. Parnassia Groep biedt hen arbeidsplaatsen aan en creëert werkervarings- en stageplaatsen. Elise Zeijlmans, o social return van Parnassia Groep. “Doordat wij zo groot zijn, hebben we veel mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer op gang te helpen.”

Jongeren aan het werk

Een groot bedrijf als Parnassia Groep koopt zelf ook veel in bij andere ondernemingen: denk aan meubilair en verlichting, maar natuurlijk ook medicijnen en voeding. Dat soort zaken regelt Parnassia Groep via externe partners, die zij op hun beurt ook weer stimuleert om aan social return te doen.

Signify, een dochterbedrijf van Philips, kreeg van Parnassia Groep de opdracht om in al de gebouwen van Parnassia ledverlichting te installeren. Als aanvulling op deze opdracht werkt Signify mee aan de social return inspanningen van Parnassia Groep: “Binnen het project ‘I-mPOWER op ZUID’ in Rotterdam-Zuid worden jongeren benaderd die bijvoorbeeld geen uitkering hebben of niet naar school gaan om voor het project aan de slag te gaan”, vertelt Zeijlmans. Dit soort projecten werkt volgens haar heel goed: “Onze opdrachtnemers zien hierdoor zelf ook in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk is.”

'Social return is een middel om mensen verder helpen.'

Elise Zeijlmans - coördinator social return Parnassia Groep

Mensen verder helpen

Social return is mooi, maar volgens Zeijlmans geen doel op zich. “Het is een middel om mensen verder te helpen. In de toekomst wil het bedrijf hier nog meer op inzetten. Zeijlmans: “We willen meer werkervaringsplekken regelen voor onze cliënten. Dan kunnen ze werkervaring opdoen, krijgen ze weer een ritme, verantwoordelijkheden en erkenning en leggen ze bovendien contact met andere mensen. Dit zijn essentiële zaken om je draai te vinden in de samenleving, om weer mee te kunnen doen.”

Samen het verschil maken

Rotterdam is een van de eerste ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van de Rijksoverheid.  Met het manifest spreken de Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De gemeente geeft jaarlijks ongeveer één miljard euro uit aan de inkoop van producten en diensten. De gemeente vindt het belangrijk dat hierbij duurzaamheid, maatschappij en circulariteit met elkaar is verbonden.

Dit verhaal van Parnassia Groep is een voorbeeld hoe ondernemers en de gemeente samenwerken aan maatschappelijk verantwoord inkopen en samen het verschil maken. Zo dragen zij bij aan een gezonde en duurzame economie.

Parnassia Groep behandelt als zorgverlener jaarlijks 181.000 patiënten met psychische problemen. Daarvoor heeft de organisatie ruim 13.500 medewerkers in dienst op maar liefst vijfhonderd locaties. Parnassia Groep heeft twaalf contracten met gemeente Rotterdam.