>

Pilot transformatie winkelgebieden van start

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De gemeente Rotterdam stimuleert deze collegeperiode de transformatie van leegstaande winkelpanden naar woningen in vier wijken: Noord, Feijenoord, Crooswijk en Charlois.

In het Oude Noorden/Liskwartier, Feijenoord, Crooswijk en Charlois is relatief veel winkelleegstand. Deze leegstaande winkelpanden krijgen een nieuwe functie als woning of andere bedrijvigheid. De aanpak richt zich op winkelpanden buiten de kernwinkelgebieden, voornamelijk in de aanloopstraten, en de verspreid liggende winkels. Het ligt niet voor de hand dat zich hier nog nieuwe detailhandel vestigt. De gemeente gaat experimenteren met nieuwe maatregelen en gaat nieuwe samenwerkingsverbanden aan om transformatie te stimuleren. De pilot loopt drie jaar en wordt bijgesteld waar nodig.

Transformatiemanagers

Als eerste maatregel zijn er transformatiemanagers aangesteld. Zij gaan proactief met de vastgoedeigenaren in gesprek over hun leegstaande vastgoed. Als een vastgoedeigenaar of een ontwikkelende partij bereid is om mee te werken, helpt de gemeente bij het vergunningentraject en met begeleiding door een architect, bouwkundige en financieel adviseur. Vaak ontbreekt het bij kleine vastgoedeigenaren aan kennis en zijn zij onbekend met wet- en regelgeving. Daardoor benutten zij de transformatiekansen niet optimaal.

Voor Crooswijk en winkelstraat Crooswijkseweg ligt er een bredere opgave. De Crooswijkseweg kan niet langer alleen worden beschouwd als een winkelgebied. De straat blijft zijn functie als centrale ontmoetingsplek in de wijk behouden maar naast commerciële functies, zullen maatschappelijke en culturele functies hand in hand gaan. Daarbij wordt gestreefd naar meer diversiteit en meer aantrekkingskracht van de straat. In Crooswijk is daarom niet een transformatiemanager maar een verbindingsmanager gestart.

Transformatie op juiste plekken

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente leegstaande winkelpanden een andere functie gegeven, wanneer marktpartijen daar initiatief toe namen. Recent is deze aanpak geëvalueerd en bleek dat het belangrijk is om te regisseren dat op de juiste plekken, buiten de toekomstbestendige winkelstructuur, panden getransformeerd worden. De transformatie gebeurt bij voorkeur gegroepeerd: verschillende panden uit één gebied tegelijk transformeren in plaats van individuele panden verspreid door de stad. Op die manier veranderen winkelgebieden versneld van functie.

Aantrekkelijke wijken

Wethouder Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen) vindt de inzet op de vier pilotgebieden een mooie ontwikkeling om Rotterdamse winkelgebieden en hun omgeving te versterken: ‘Transformatie van leegstaande winkelpanden in niet-winkelgebieden heeft een enorme waarde voor de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van een wijk. Samen met eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers houden we op deze manier aantrekkelijke wijken om te wonen, werken en winkelen. Wij willen samen met hen negentig winkeltransformaties gaan realiseren. De pilot moet inzicht geven in welke maatregelen succesvol zijn. Daarna gaan we onderzoeken of het wenselijk is om aan de succesvolle maatregelen stadsbreed een vervolg te geven.’

Meer weten?

Kijk dan op de pagina Winkeltransformatie