>
Foto: Pixabay

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie organiseert kennissessies.

20 oktober 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samen werken aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt, dat is het doel. Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is onlangs gelanceerd en vormt onderdeel van het Leerwerkakkoord. Het Platform Kennisdeling beoogt mensen en organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond beter op elkaar te laten aansluiten door o.a. te focussen op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie. Hiertoe organiseert zij enkele kennissesies.

 

Anticiperen op een nieuwe economie

Aanleiding voor het Platform LLO SI, dat op 23 september werd gelanceerd, is de wens om de kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. Er is sprake van een overgang naar een nieuwe economie door o.a. technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. Dit vraagt om aanpassing want de kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil - vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren - met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren. Hierin worden Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch toegepast. Zodoende wordt getracht taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal te matchen.

 

Werken aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt

Het doel is samen toe te werken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Dit houdt in een arbeidsmarkt met voldoende beschikbare medewerkers passend bij de vraag van werkgevers (dus met de juiste skills). Een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, die gericht is op ontwikkelen en (blijven) leren, en met een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

 

Kennissessies

Het Platform is gericht op kennisdeling over de thema’s Leven Lang Ontwikkeling en Sociale Innovatie. Dit gebeurt door in het vierde kwartaal van 2020 o.a. kennissessies te organiseren voor ondernemers, werkgevers, opleidingsinstituten, de overheid en introducés uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Doel van de kennissessies is om mensen te inspireren met de laatste stand van kennis m.b.t. de thema’s uit het Leerwerkakkoord en de deelakkoorden.

Deelnemen? Kijk voor meer informatie en de geplande kennissessies op: https://www.leerwerkakkoord.nl/kennis-sessies/