Prinsjesdag 2022

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
Beige koffer met de tekst derde dinsdag in september

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld de regering krijgt. Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, wordt altijd bekend gemaakt hoe de begroting eruit komt te zien. En hoeveel de regering uitgeeft en aan welke dingen.

Mkb’ers zoveel mogelijk ontzien

Hoewel belastingmaatregelen voor bedrijven, zoals winstbelasting, worden versoberd, staat daar een pakket tegenover om de lasten voor mkb-ondernemers op onderdelen te verlagen. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode € 500 miljoen per jaar voor uit, en vanaf 2028 € 600 miljoen structureel. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten verlaagd, extra subsidies versterkt zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers. Lees hier verder.

Wat betekent Prinsjesdag voor jou?

Aangekondigde maatregelen

Een paar belangrijke veranderingen voor 2023 die aangekondigd zijn op Prinsjesdag 2022:

Let op: Het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Hieronder linkjes naar websites waar meer informatie te vinden is voor jou als ondernemer.

Vragen over ondernemen in Rotterdam? Neem dan contact op met de Ondernemersbalie.

Deel deze pagina