RABLE: Solar Carports

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Smart Energy Systems

RABLE kan met haar zelfdragende zonnepaneelsysteem het grote potentieel van zwakke daken benut worden voor zonnepanelen. De eerste generatie van het systeem is vooral geschikt voor grote industriepanden. Met een aanpassing op de huidige technologie wil RABLE een nieuwe markt aanboren, binnen én buiten de landsgrenzen: “Het is mooi dat Smart Energy Systems tot expansie kan leiden.”

Erik Valks - CEO bij RABLE. (rechtenvrij)

Twee jaar geleden was RABLE – destijds nog start-up – bezig met een haalbaarheidsstudie voor een assemblagestraat als productie- en ontwikkellocatie. Deze werd mede door een eerste subsidieronde van Smart Energy Systems mogelijk gemaakt. Twee jaar verder mag het bedrijf zich scale-up noemen en is het met hulp van een tweede subsidieronde bezig met de volgende innovatie. “Het product heeft zich bewezen in de markt”, zegt Erik Valks, CEO bij RABLE.

Een oplossing voor parkeerterreinen

“Toen we begonnen met opschalen, waren er partijen die in ons systeem een oplossing zagen voor parkeerterreinen”, vertelt Erik. “Het plaatsen van zonnepanelen op dit soort terreinen is normaal gesproken een uitdaging. De kosten van de constructiemaken de realisatie van solar carports niet vanzelfsprekend als je kijkt naar het financieel rendement. De toepassing van het zelfdragend zonnepaneelsysteem van RABLE pakt dit probleem aan, zodat realisatie van carports financieel aantrekkelijker wordt. Bovendien zijn er voordelen voor snelheid van installatie en wordt minder gebruik gemaakt van staal.”

En dat terwijl de potentie wat oppervlakte betreft groot is. “Er zijn in Nederland enorm veel ongebruikte oppervlakten. Als je zonnevelden maakt op bijvoorbeeld carpoolstroken, of parkeerterreinen buiten een fabriek, kan tot 95 km2 aan parkeerterreinen benut worden. Dat is bijna het vermogen van een kolencentrale.”

Subsidie voor nieuwe technologie

Een nieuwe toepassing van het systeem dat RABLE heeft ontwikkeld moet dit mogelijk maken. “We kunnen de constructie goedkoper maken omdat er minder steunkolommen nodig zijn. Dat maakt de business case voor zonnepanelen ineens wel interessant.” Met de tweede Smart Energy Systems subsidie gaat RABLE dit nieuwe montagesysteem ontwerpen en een pilot uitvoeren bij een bestaande klant in de haven van Rotterdam.

Verbreding en internationale expansie

De verbreding van de productportfolio is volgens Erik een belangrijke ontwikkeling. “Het is goed om op meerdere markten actief te zijn. Het verstevigt ons bedrijf wanneer we ons product op meer marktsegmenten toepassen. Het geeft je bedrijf twee benen om op te staan.”

En niet alleen in Nederland is de vraag naar zonnepanelen op parkeertereinen groot. In Frankrijk is het zelfs verplicht. “Deze nieuwe innovatie en subsidie zorgen daarom voor internationale groeimogelijkheden”, zegt Erik. Ook doet hij een oproep aan andere havengebieden. “In havengebieden is vaak weinig zonne-energie, maar veel parkeerterreinen. Daar ligt enorme potentie.”

Deel deze pagina