Rainmaker Holland ontwikkelt oplossingen voor waterschaarste

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Maak het in Rotterdam
  • Maritiem
  • Ondernemerschap
  • Regelen

Rainmaker Holland ontwikkelt de technologie om uit lucht of vervuild water, schoon drinkwater te maken en biedt daarmee, vanuit Rotterdam, een oplossing voor waterschaarste wereldwijd.

Joost Oosterling CEO Rainmaker Holland oplossingen voor waterschaarste
© Rainmaker Holland

Rainmaker Holland

Vandaag leven meer dan 800 miljoen mensen zonder toegang tot een bron van veilig drinkwater. Zoet water is ongelijk verdeeld over de wereld. Veel regio’s hebben een structureel tekort, zoals Noord-Afrika, het Midden-Oosten of India en veel eilanden. Die regio’s hebben behoefte aan oplossingen die ter plekke voor vers drinkwater zorgen, het liefst gebruik makend van duurzame energiebronnen. Rainmaker Holland ontwikkelt de technologie om uit lucht of vervuild water, schoon drinkwater te maken en biedt daarmee, vanuit Rotterdam, een oplossing voor waterschaarste wereldwijd. We spreken erover met Joost Oosterling, CEO van Rainmaker Holland.

De uitvinder van Zeeuws-Vlaanderen

Het idee om met lucht of warmte (thermische energie) water te produceren kwam ongeveer 15 jaar geleden van zijn vader Piet Oosterling en is de basis geweest voor de ontwikkeling van het bedrijf Rainmaker Holland. Piet Oosterling stond bekend als de uitvinder van Zeeuws-Vlaanderen.

Rainmaker Holland heeft twee verschillende technologieën ontwikkeld:

 1. Water-uit-water: met systemen drinkwater maken uit zeewater, brak water of afvalwater
 2. Water-uit-lucht: water maken door waterdamp in de lucht te condenseren

Het idee achter Rainmaker is van het begin af aan ontwikkeld met in het achterhoofd de landen waar water te korten zijn. Rainmaker verkoopt deze systemen aan lokale partijen, die hiermee hun eigen drinkwater kunnen produceren.

Drinkwater uit lucht of vuil water?

Rainmaker produceert water op dezelfde manier als dit in de natuur gebeurt in de natuurlijke watercyclus. In deze cyclus verdampt de zon water boven de oceanen, waarna de wolken boven land afkoelen totdat er neerslag plaats vindt en het water uiteindelijk via rivieren en grondwater weer terugvloeit in de oceanen. De water-uit-lucht systemen koelen de lucht op locatie naar het dauwpunt, het punt waarop condensatie van de waterdamp plaats vindt. De systemen laten het daardoor eigenlijk lokaal “regenen“, vandaar ook de bedrijfsnaam Rainmaker. De systemen kunnen tot 5.000 liter water per dag op locatie produceren.

De water-uit-water systemen volgen de gehele watercyclus en hebben als start een lokale waterbron nodig, bijvoorbeeld zeewater, brak water of afvalwater. Dit water wordt opgewarmd tot ongeveer 65 graden Celsius, waarbij waterdamp ontstaat. De waterdamp wordt vervolgens via een filter in het Rainmaker systeem gebracht en wederom gekoeld waardoor de waterdamp condenseert. Dit proces wordt membraan destillatie genoemd. De water-uit-water systemen kunnen tot 20.000 liter water per dag op locatie produceren. Beide productlijnen kunnen worden aangedreven met zonne- en windenergie, waardoor ze volledig op zichzelf werkend op locatie kunnen opereren.

Het Rotterdam Makers District

Het bedrijf is begonnen in Leeuwarden, in de buurt van het water researchinstituut Wetsus. In 2016 is het bedrijf naar Rotterdam verhuisd, naar het Rotterdam Makers District op zoek naar een werkplaats. Voor Rotterdam is gekozen vanwege de nabijheid van de haven. Hier kunnen dichtbij de containers geladen worden met de apparaten die water maken uit lucht of water en makkelijk over de gehele wereld geëxporteerd worden.

Belangrijk bij de vestigingskeuze was bovendien het beschikbare leveranciers netwerk in het gebied. Om snel te kunnen schakelen is de aanwezigheid van lokale toeleveranciers voor bijvoorbeeld metaal, buizen en warmtewisselaars een groot voordeel.

Ook de ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit van de Rotterdammers past bij het bedrijf en de avontuurlijke werknemers die het bedrijf nodig heeft. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de producten is dat Rotterdam niet ver weg is van de TU Delft, waarmee wordt samengewerkt. Bij het bedrijf werken nu 12 personen. Eind 2019 werden de eerste commerciële projecten uitgevoerd. En toen kwam corona. Met de NOW-steun heeft het bedrijf die periode kunnen overbruggen.

Mooi zijn ook de samenwerkingen met de stadsbrouwerij en de floating farm, beide gevestigd in het Rotterdam Makers District. Door restwarmte van de bierbrouwerij te gebruiken voor het recyclen van water, wordt de water footprint verlaagd. Daarnaast worden gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht om water uit de Maas te gebruiken voor drinkwater voor de koeien en voor het gebruik van “vertical farming”-systemen in de floating farm. Vanwege de mogelijkheid om met relatief lage temperaturen schoon water te kunnen produceren, is de voedingsmiddelenmarkt een belangrijke markt voor Rainmaker. De mogelijkheid om op locatie efficiënt en op een schone, duurzame manier water en voedsel te kunnen produceren is een belangrijke en hoognodige transitie.

De volgende generatie

Voor Rainmaker staat het welzijn van de volgende generatie voorop. Door groei van de bevolking en economische ontwikkelingen is steeds meer zoet water nodig. Los van ons persoonlijk dagelijks gebruik, is water ook noodzakelijk voor het produceren van bijvoorbeeld groente. Maar ook voor de productie van kleding, papier en microchips is water nodig in het productieproces. Zo kost de productie van een microchip ongeveer 32 liter water, een computer 20.000 liter water en is 400.000 liter water nodig voor de productie van een auto. Daar bovenop komt nu ook nog de klimaatverandering. Joost geeft aan dat we eigenlijk boven onze stand leven wat betreft het gebruik van water. Zuinig met water omgaan wordt steeds belangrijker. Drinkwater maken van thermische energie kan daarnaast ook een steentje bijdragen.

Het bedrijf wil de volgende generatie stimuleren en werkt daarvoor samen met verschillende kennisinstellingen, zoals de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en de TU Delft. Studenten doen marktonderzoek of lopen stage bij de technische productontwikkeling.

Wat kan de gemeente doen of anders doen?

De sterke punten van het Rotterdam Makers District zijn de focus op de cleantech maakindustrie en bedrijvigheid met betrekking tot de energietransitie. Wat het werken in het gebied leuk maakt, is de mix tussen wonen en werken. Dat geeft een bepaalde levendigheid, vindt Oosterling. Als verbeterpunt noemt Joost dat de gemeente nog meer zou kunnen doen om het gebied duidelijker als een merk te profileren. De RDM campus is in dat opzicht een mooi voorbeeld.

Meetbare bijdrage

Het is de missie van het bedrijf om klanten te helpen om op een duurzame manier drinkwater te produceren. Rainmaker vindt het daarnaast ook belangrijk te werken aan de verdere verduurzaming van het bedrijf.

Vanuit het EU programma Horizon 2020 heeft Rainmaker een begeleider om het bedrijf te helpen de CO2 footprint te verkleinen. Het pand is al aardgasvrij en heeft zonnepanelen. Het bedrijf richt zich nu ook op het verlagen van de emissie van de productie en het woon/werk verkeer.

De producten die het bedrijf maakt, leveren natuurlijk al een belangrijke bijdrage aan een duurzamere planeet. Als onderdeel van het grotere wereldwijde plaatje: als er lokaal water geproduceerd wordt op Kaapverdië in plaats van dat flesjes met vrachtwagens naar bijvoorbeeld hotels worden gebracht, levert Rainmaker een meetbare bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Deze meetbare bijdrage, toont de impact aan van producten van Rainmaker. Het aantonen van de impact helpt om financiering bij impact fondsen te verkrijgen. Via crowdfunding is het bedrijf op zoek naar kapitaal om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen.

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

De gemeente Rotterdam wil de maakindustrie in de Spaanse Polder en het Rotterdam Makers District stimuleren. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is niet te afhankelijk te zijn van internationale goederenstromen en in te zetten op kortere productieketens. De maakindustrie draagt daarnaast ook bij aan de transitie naar de nieuwe economie. Daarvoor zijn innovatief technische en creatieve ideeën nodig, waar de maakindustrie om bekend staat.

Met de subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie wil de gemeente Rotterdam bedrijven met verbouw- of verhuisplannen in Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District een steuntje in de rug geven. Voor meer informatie over de regeling kijk je op subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

Deel deze pagina