Renewable Iron Fuel Technology

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Smart Energy Systems

Renewable Iron Fuel Technology (RIFT) heeft medio 2022 de SES subsidie ontvangen voor de doorontwikkeling van een nieuwe, duurzame brandstof: ijzerbrandstof. Het bedrijf richt zijn pijlen op verschillende pilots in het Rotterdamse havengebied.  

Twee mannen staan voor een container met daarin buizen

Samen hebben de medewerkers van RIFT 200 jaar ervaring, en dat is nodig bij het doorontwikkelen van een nieuwe brandstof. “We zijn gestart vanuit een studententeam van de TU Eindhoven. Inmiddels ontwikkelen we de technologie met sterke marktpartijen en zijn meerdere experts aan ons verbonden”, vertelt CEO en medeoprichter Mark Verhagen.

Ontbrekend puzzelstukje

IJzerbrandstof is volgens Verhagen een ontbrekend stukje in een grote, complexe puzzel van verduurzaming. “Het produceren van allerlei producten, maar ook het opwekken van elektriciteit en bijvoorbeeld warm water voor warmtenetten gaat voor 95% gepaard met de verbranding van fossiele brandstoffen. Dat moet uitgefaseerd worden, maar er zijn nog geen volwaardige alternatieven.”

Elektrificatie of waterstofverbranding zijn in de zwaardere industrie gelimiteerd toepasbaar, mede doordat de infrastructuur voor waterstof ontbreekt. “Als bedrijf zit je klem tussen wat opgelegd wordt en wat mogelijk is. Tegelijkertijd word je benadeeld met extra kosten en raak je klanten kwijt, omdat je niet ‘voldoet’ aan de klimaateisen. IJzerbrandstof kan een oplossing zijn voor deze bedrijven”, aldus Verhagen. 

Laten roesten en ontroesten

IJzerbrandstof is een veilig, CO2-vrij alternatief voor fossiele brandstof. Bedrijven kunnen energie produceren door ijzer te laten roesten. Dat gebeurt door het te verbranden in een boilersysteem. “De warmte die tijdens dit proces vrijkomt, gebruik je voor stoom, hete lucht of heet water. Stoom kun je in verschillende industrieën gebruiken: van de productie van elektriciteit tot aan bierbrouwen.”

Wat na de verbranding overblijft is roestpoeder. Dit kan worden hergebruikt door het om te zetten naar ijzerstof. Dit ‘ontroesten’ gebeurt in een productiesysteem door het gebruik van waterstof. “Je kunt hier ‘nieuwe’ waterstof voor inzetten, maar ook ‘afvalwaterstof’ dat vrijkomt bij productie met CO2-uitstoot. Onze technologie is dus volledig circulair ”, vertelt Verhagen.

Contact leggen en toepasbaarheid testen

De SES subsidie zal de komende maanden worden ingezet om de toepasbaarheid bij verschillende Rotterdamse bedrijven te toetsen. Verhagen: “We gaan onderzoeken hoe we de brandstof commercieel kunnen implementeren en welke bedrijven we daarmee kunnen helpen om te verduurzamen. We maken een projectplan waarin we alles optuigen dat nodig is: van verzekering tot de financiën. Uiteindelijk willen we verschillende pilots uitvoeren, waaronder in Rotterdam.”

De CEO is erg blij met de subsidie. Het geeft niet alleen de financiële middelen om impact te creëren, maar zorgt ook voor steun vanuit de overheid in bijvoorbeeld vergunningstrajecten. “Iets implementeren voor een lange periode is lastig, maar de eerste drempels zijn genomen. Een goede medewerking in de regio is daarbij noodzakelijk. We hebben het vertrouwen dat we in Rotterdam effectief aan de slag kunnen.”

Informatie

Meer informatie

Wil je meer weten over de innovatie van RIFT? Klik dan hier.

Deel deze pagina