Rent a Battery Powertruck

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Opslag van duurzaam opgewekte energie is van cruciaal belang voor het slagen van de energietransitie. Door zonne- en windenergie op te slaan en te leveren naar behoefte, wordt mismatch tussen productie en gebruik van energie voorkomen. Rent a Battery speelt daar slim op in met de ontwikkeling van de Powertruck, een rijdende batterij.

Powertruck, een rijdende batterij met op de buitenkant een foto van een leeuw in het woud.
voorbeeld batterij container

De Powertruck is ter vervanging van de traditionele dieselaggregaten, die op bouwplaatsen en festivalterreinen vaak voor veel geluidsoverlast, uitstoot en stank zorgen. Rob den Exter, specialist in energieopslag bij Rent a Battery: “De Powertruck maakt gebruik van waterstof als energiedrager, bijvullen gaat snel en eenvoudig bij een waterstoftankstation. Het systeem is stil en heeft geen uitstoot.” Op plekken zonder stopcontacten is het een flexibele en voordelige oplossing: schone energie, altijd en overal beschikbaar.

Elektrificatie

Het ontwikkelen en testen van de Powertruck is kostbaar. “Door de subsidie van Smart Energy Systems kunnen we de investeringen financieren die nodig zijn om er een haalbaar investeringsproject van te maken.” En niet voor niks is Rotterdam uitgekozen om de eerste Powertruck te testen. Volgens Rob is de stad nooit af, er blijft gebouwd worden. Waar nu nog dieselaggregaten staan te ronken, zal in toenemende mate behoefte zijn aan een zero-emissie alternatief. “Elektrificatie speelt overal op, ook in het havengebied om schepen van walstroom te voorzien. Er komt steeds meer vraag naar flexibel inzetbare stroomvoorzieningen.” En verder is een grote stad interessant omdat er altijd mogelijke calamiteiten zijn, bijvoorbeeld stroomuitval in een woonwijk.”

Rent a Battery heeft als ambitie om de komende tien jaar een hele vloot Powertrucks te ontwikkelen. Daarmee wordt veel werkgelegenheid gecreëerd. Dat is nu al het geval; vorig jaar kreeg Rent a Battery er twee nieuwe collega’s bij. “En indirect helpen we onze klanten met verduurzamen. Duurzaamheid gaat steeds zwaarder wegen in aanbestedingstrajecten voor bouw- en infraprojecten. De Powertruck draagt daaraan bij.”

Geïnteresseerde samenwerkingspartners welkom

“We doen het niet alleen. Bij dit pilotproject is Strukton onze partner. Hogeschool Rotterdam is kennispartner, zij leveren stagiairs. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar geschikte partners en pilotprojecten. We komen graag in contact met geïnteresseerde partijen.”

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Rob den Exter over Rent a Battery

Meer informatie

Wil je meer weten over de innovatie van Rent a Battery? Klik dan hier.

Deel deze pagina