Rotterdam stimuleert sociaal ondernemerschap en creëert meer kansen voor werkzoekenden

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Arbeidsmarkt
    • Ondernemerschap
    • Sociaal ondernemen

De gemeente Rotterdam heeft een vernieuwde aanpak voor social return gelanceerd, gericht op het vergroten van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het ondersteunen van sociaal ondernemerschap. Wethouder Versnel van Werk & Inkomen benadrukt het belang van een inclusieve arbeidsmarkt waar voor elke Rotterdammer een baan binnen bereik ligt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

Mannen werken aan een perk Rotterdam Centrum
Gemeente Rotterdam

Om nog meer impact te maken, schaalt de gemeente samenwerkingen op. Belangrijke wijzigingen in de aanpak zijn onder meer een verdubbeling van het aantal erkende sociaal ondernemingen van 50 naar 100 en een groei van het aantal grote organisaties (denk aan ziekenhuizen, woningcorporaties, het onderwijs, politie en energiebedrijven) dat hun inkoopkracht inzet voor maatschappelijke impact, van 10 naar 20. De gemeente streeft naar een aanzienlijke toename van de sociaal return (SR)-waarde die deze organisaties realiseren, van 7 naar 25 miljoen euro.

Creatieve invulling van social return

Een opvallend voorbeeld van een Rotterdamse onderneming die actief bijdraagt aan social return is het marketingcommunicatiebureau 0to9. Het bureau heeft mensen met een uitkering in dienst genomen en biedt een creatieve invulling van social return door diensten te leveren aan de Rotterdamse Douwers, waarbij ook aandacht is voor zaken als geldproblemen, eenzaamheid en juridische hulp. Robert Jan (Directeur 0to9): “Wij zijn blij met de verbreding van de invulmogelijkheden van Social Return. Omdat wij met high professionals werken is het bieden van een werkplek soms lastig. Wij reserveerden een deel van onze winst om een programma uit te rollen voor de Rotterdamse Douwers. Dat zorgt er niet alleen voor dat de jongeren aan werk worden geholpen maar dat er ook aandacht is voor zaken als geldproblemen, eenzaamheid, opleiding of juridische hulp. Hiermee snijdt het mes aan vele kanten. Voor ons is het dus fijn dat de regels rondom Social Return ons, de Douwers en de jongeren deze ruimte bieden.”

Ruimte voor maatwerk en creatieve oplossingen

De vernieuwde aanpak biedt opdrachtnemers meer flexibiliteit om hun social return-verplichting in te vullen, met ruimte voor maatwerk en creatieve oplossingen. Tegelijkertijd wordt er strikter gehandhaafd om ervoor te zorgen dat deze verplichting volledig wordt nagekomen, wat de prioriteit geeft aan kansen voor werkzoekenden.

Koploper

Rotterdam heeft zich als koploper gepositioneerd op het gebied van social return, met in 2023 ruim 35 miljoen euro aan social return resultaten en de succesvolle plaatsing van 3.000 mensen op de arbeidsmarkt. Deze vernieuwde aanpak is een cruciaal instrument in het streven van de gemeente om het aantal Rotterdammers in de bijstand te laten dalen naar 30.000 tegen het einde van deze collegeperiode. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de vijftien gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond en maakt gebruik van het vernieuwde regionaal social return beleid.

Deel deze pagina