Rotterdam voert zero-emissiezones in voor bestel- en vrachtauto’s

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Logistiek
    • Zero Emissie

Rotterdam is een van de steden die vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone (ZE-zone) invoert voor bestel- en vrachtauto’s. Dit betekent dat alleen voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten, zoals elektrische of waterstofvoertuigen, toegang hebben tot de binnenstad en een deel van de omliggende wijken. De ZE-zone is onderdeel van het klimaatakkoord en heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Een verkeerskruising met bestelbus en fietsers op fietspad
© Joep Boute

Om de overgang naar emissieloos vervoer te vergemakkelijken, geldt er een overgangsregeling, waarbij de nieuwere en schonere bestel- en vrachtauto’s langer toegang hebben tot de ZE-zone. Het kan zo zijn dat je geen toegang hebt tot de ZE-zone met jouw wagen, omdat je voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is. In dat geval kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling of een ontheffing.

Vrijstelling op kenteken

Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijg je automatisch. Een ontheffing moet je zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per type voertuig en per situatie. Op de website van Logistiek 010 vindt je meer informatie over de vrijstellingen en ontheffingen die gelden voor de ZE-zone in Rotterdam.

Ontheffing aanvragen

Als je gebruik wilt maken van een ontheffing, kunt u deze aanvragen via het landelijke loket dat naar verwachting eind 2024 beschikbaar zal zijn. Je kunt ook gebruik maken van verschillende subsidies en regelingen om jouw voertuig te verduurzamen of te vervangen door een emissieloos alternatief. Meer informatie hierover vindt je op de website van Op weg naar ZES.

De invoering van de ZE-zone is een grote verandering voor veel ondernemers in Rotterdam. Daarom willen wij je zo goed mogelijk informeren en ondersteunen bij deze transitie. Wij raden je aan om op tijd te anticiperen op de nieuwe regels en je eigen vervoersbehoefte in kaart te brengen. Samen kunnen we werken aan een schone, gezonde en aantrekkelijke stad voor iedereen.

Logistiek010

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze informatie nog vragen?

Bezoek de website Logistiek010 of chat met één van de collega’s.

Deel deze pagina