>
Foto: Joep Boute

Rotterdamse afvalwijzer voor bedrijven

16 april 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdamse afvalwijzer voor bedrijven

Als ondernemer moet je aan veel dingen denken. Je afval regelen hoort daar ook bij. Afval heeft een grote impact op de leefbaarheid van de stad.

Goed afvalmanagement betekent onder meer: scheiden van verschillende afval­stromen, opslag van bedrijfsafvalcontai­ners op eigen terrein en het sluiten van een passend inzamelcontract of betalen van bedrijfsreinigingsrecht voor het opha­len en verwerken van bedrijfsafval.

Afval scheiden

Wat voor de een afval is, kan voor de ander een waardevolle grondstof zijn. Steeds meer soorten bedrijfsafval kunnen apart ingezameld worden voor recycling. Om te zorgen dat zo veel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruikt worden, zijn er regels voor het scheiden van bedrijfsafval.

Die regels zijn eigenlijk heel simpel. Sommige soorten afval moeten altijd gescheiden worden. Andere moeten gescheiden worden, wanneer je er een keer veel van hebt. Tot slot is er afval dat alleen gescheiden hoeft te worden wanneer je bedrijf groot genoeg is. Lees hieronder verder, bekijk de PDF hier online of download een exemplaar onderaan deze pagina.

Altijd scheiden

Een aantal soorten afval moeten altijd gescheiden worden. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, elektrische apparaten, metalen, brandblussers, dierlijke bijproducten, medisch afval en het afval dat tijdens het productieproces van jouw bedrijf ont­staat. De hoeveelheid maakt daarbij niet uit. Het maakt ook niet uit of je dit afval vaak of soms hebt.

Soms scheiden

Wanneer je een keer heel veel hebt van een soort afval, moet je dat soms ook scheiden. Bijvoorbeeld oude bedrijfskleding, een flinke hoeveelheid groenafval, afval na een verbouwing of de verpakking van een grote levering. Wanneer dat voorkomt, is de hoeveelheid afval bepalend of u moet scheiden.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie scheiden

Hoe meer afval je kunt scheiden, hoe beter. Want gescheiden afval is beter te verwerken tot nieuwe producten. Welk bedrijfsafval je moet scheiden hangt af van de grootte van de locatie en je wekelijkse hoeveelheid afval. Heb je bijvoorbeeld een heel klein bedrijf, dan is er beperkt ruimte voor afvalcontainers. Daarom hoef je niet in alle gevallen afval te scheiden.*

Tabel - wanneer welk afval scheiden

*Voor locaties met meerdere bedrijven en waar de verzamelcontainers op een centrale plaats staan, gelden de uitzonderingen voor weinig m² ruimte en weinig liter afval per week niet.

Doe de check!

Ieder bedrijf heeft ander afval, en in andere hoeveel­heden. Wil je weten of je jouw afval op de juiste manier scheidt? Ga dan naar www.afvalwijzervoorbedrijven.nl en doorloop de checklist. Je vindt daar welk afval je altijd moet scheiden en welke aanvullende soorten afval je apart moet houden.

Welke inzamelaar voor mijn afval?

Als je weet welk afval je moet scheiden, is de volgende stap regelen dat het afval wordt opgehaald en verwerkt door een afvalinzamelaar of de gemeente. Wanneer je bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je gebruik maken van de gemeentelijke containers. Je betaalt hiervoor bedrijfsreinigingsrecht. Je kunt ook een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

Bedrijfsreinigingsrecht

In grote delen van Rotterdam kun je gebruik maken van de gemeentelijke afvalcontainers:

• als je een bedrijf in de horeca, catering of food hebt, met een oppervlakte van minder dan 500 m²

• of als jouw onderneming een kantoor, winkel of dienst­verlening is met een oppervlakte van minder dan 1500 m²

• en als de soort en samenstelling van jouw afval lijkt op huishoudelijk afval.

Je krijgt automatisch jaarlijks een aanslag voor de kosten van Gemeentebelastingen. Dat heet bedrijfsreinigingsrecht. Het tarief is afhankelijk van de branche (sbi-code) en de oppervlakte van je bedrijfspand. Wil je weten of de gemeente in de omgeving van jouw onderne­ming bedrijfsafval ophaalt, belt u dan met 14010.

Contract met een erkende afvalinzamelaar

Je bent verplicht om een contract met een erkende inza­melaar af te sluiten:

• als je een bedrijf in de horeca, catering of food hebt met een oppervlakte groter dan 500 m²

• als jouw onderneming een kantoor, winkel of dienst­verlening is met een oppervlakte groter dan 1500 m²

• als je bedrijf behoort tot een andere sector dan de bovengenoemde sectoren

• als uw bedrijf is gevestigd in een gebied waar de gemeente geen afval ophaalt

• en als je afval niet gelijk is aan huishoudelijk afval, bijvoorbeeld: medisch afval, dierlijk afval, bouwafval.

In een contract maak je afspraken over welk afval je scheidt (bijvoorbeeld glas en papier), op welke dag(en) en tijd jouw bedrijfsafval wordt opgehaald en hoeveel afval je per keer of periode aanbiedt. Je vindt de erkende afvalinzamelaars op www.afvalgids.nl/afval. Er zijn bre­de inzamelaars die verschillende soorten afval ophalen en gespecialiseerde inzamelaars, die alleen bepaalde soorten afval afvoeren, zoals frituurvet of swill.

Als je een contract hebt, mag je geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalcontainers.

Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht

Bedrijven krijgen jaarlijks een aanslag voor bedrijfsreinigingsrecht van Gemeentebelastingen.

Je hebt recht op vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht:

• als je een geldig contract met een erkende afvalinza­melaar hebt én geen afval aan de gemeente aanbiedt

• of als je aantoonbaar geen bedrijfsafval hebt

• of als de verhuurder zorgt voor het afvoeren van bedrijfsafval.

Jaarlijks stuur je hiervoor het contract en een recente factuur met betalingsbewijs voor al het bedrijfsafval en iedere vestiging aan Gemeentebelastingen. Dit kan per post of online. Meer informatie staat op www.rotterdam.nl. Voor de online aanvraag is eHerkenning nodig. eHerkenning wordt gebruikt om op een veilige manier met de overheid te communiceren. Aanvragen van eHerkenning kan op www.eherkenning.nl. Let op: een vrijstelling moet je elk jaar aanvragen.

Bedrijfsafval opslaan en aanbieden

Door je bedrijfsafval goed op te slaan en aan te bieden voor inzameling, draag je bij aan een schone en aantrek­kelijke stad.

Voor het opslaan en aanbieden van bedrijfsafval gelden de volgende regels:

• Sla je bedrijfsafval binnen jouw gebouw of uit het zicht op jouw privéterrein op.

• Per sector zijn er specifieke regels voor het opslaan van afval. Zo moet de horeca een aparte ruimte voor afvalopslag hebben en zijn er strenge voorschriften voor het afval van een slager.

• Bied je bedrijfsafval aan in goed afgesloten afval­containers die niet toegankelijk zijn voor plaagdieren.

• Zet je container aan de straat op de dag en het tijdstip dat je met de inzamelaar hebt afgesproken; niet eerder dan 07.00 uur. Doe dit zo dicht mogelijk bij je bedrijf en zodanig dat voetgangers en overig verkeer er goed langs kunnen. Zet de afvalcontainer meteen na het legen terug op je privéterrein of in je gebouw. Haalt de afvalinzamelaar jouw afval niet op de afgesproken tijd op? Dan moet je de contai­ner(s) uiterlijk om 20.00 uur weer van straat halen.

• In een aantal drukbezochte winkelstraten in Rotterdam mag bedrijfsafval alleen nog tussen 07.00 en 11.00 uur ’s ochtends buiten worden gezet. Het resultaat is een aanzienlijk schonere winkelstraat, die ook langer schoon blijft. Deze bloktijden gelden op de Nieuwe Binnenweg, de Schiedamseweg, de Zwart Janstraat, de Noordmolenstraat, het Zwaans­hals en het Noordplein. In de toekomst komen er meer winkelstraten en winkelgebieden bij.

• Blijft er na het legen van jouw container afval op straat achter? Dan moet je dit opruimen en de straat schoon achterlaten. Je bent zelf verantwoordelijk voor afval uit jouw containers op het gedeelte van de weg voor je bedrijf en verder binnen van een straal van 25 meter rond jouw bedrijf. Controleer dus ook de omgeving.

• (Ondergrondse) containers voor huishoudelijk afval in de stad mag je alleen gebruiken voor bedrijfs­afval als je bedrijfsreinigingsrecht betaalt.

• Je kunt bedrijfsafval niet naar een milieupark brengen. Het milieupark is alleen voor bewoners. Wil je jouw bedrijfsafval zelf wegbrengen? Dat kan bij een erkende inzamelaar. Een uitzondering hierop is elektrische apparatuur die vergelijkbaar is met die van particuliere huishoudens, zoals een koelkast of wasmachine. Na schriftelijke toestemming kun je dit inleveren bij het milieupark. Mail hiervoor naar schonestadverkoopsb@rotterdam.nl.

Alle regels voor het aanbieden van bedrijfsafval staan in de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2018.

Boete

Je riskeert een boete als je bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt, geen contract heeft of geen bedrijfsreinigingsrecht betaalt en wanneer je afval naast de container plaatst.

Tips

Heb je weinig ruimte voor de opslag van jouw bedrijfsafval? Je kunt afspraken maken met jouw afvalinzamelaar om de bedrijfsafvalcontainer vaker te laten legen. Hierdoor kun je een kleinere container gebruiken en heb je een kleinere inpandige opslag nodig. Een alternatief is het betalen van bedrijfsreinigingsrecht. Wanneer jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komt, kun je op veel plekken in Rotterdam gebruik maken van de afvalcontainers op straat. Dit geldt als jouw afval vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en wanneer jouw bedrijf wat betreft de branche en oppervlakte van uw bedrijfspand binnen de verordening valt.

Duurzaam ondernemen

Je weet nu welk afval je volgens de wet moet scheiden. Misschien wil je nog meer afval scheiden. Bijvoorbeeld omdat:

• Je daarmee kosten bespaart. Als je veel van een soort afval hebt, kan het goedkoper zijn dit gescheiden te laten ophalen. De kosten van het restafval gaan dan namelijk vaak naar beneden.

• Je daarmee bijdraagt aan een beter milieu. Als afval gescheiden is, kunnen de grondstoffen gerecycled worden.

Zet op een rij welk afval regelmatig in jouw bedrijf voorkomt. Deze lijst kun je samen met de checklist op www.afvalwijzervoorbedrijven.nl gebruiken om afspraken te maken met jouw afvalinzamelaar.

Nog beter is het om afval te verminderen. Wil je meer weten over afval scheiden, afval verminderen en een circulaire bedrijfsvoering? Kijk dan op www.vangbuitenshuis.nl.

Soms kun je kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar. Samen heb je meer afval. Je kunt samen­werken via een gezamenlijk contract met een ondernemersvereniging of bedrijven investeringszone (BIZ) of via jouw brancheorganisatie.

Afvalwijzer voor bedrijven (PDF 951.4K)

Download hier de Afvalwijzer voor bedrijven in PDF

Meer informatie

www.rotterdam.nl/bedrijfsafval

www.rotterdamcirculair.nl

www.vangbuitenshuis.nl

www.ondernemersplein.kvk.nl

www.eherkenning.nl

Vragen?

Mail naar de accountmanagers bedrijfsafval schonestadverkoopsb@rotterdam.nl of bel met 14 010.