>

Rotterdamse pilot Electric City Drive krijgt internationale spin-off

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdens het event NEXTGen in München lanceerde BMW op dinsdag 25 juni de app BMW Points. Deze app maakt het mogelijk om actief bij te dragen aan een beter leefklimaat in steden. Het eerste pilotproject waarbij rijders van plug-in hybrides punten konden verdienen met elektrisch rijden was ‘Electric City Drive’, een Rotterdams pilotproject van gemeente Rotterdam en BMW Group in samenwerking met de Rotterdam School of Management (Erasmus University).

Voor de gemeente Rotterdam is de lancering van de BMW Points het bewijs dat de samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen helpt bij de ambities om het leven in de steeds drukker wordende stad fijn te houden. Dat betekent een duurzame, bereikbare en energiezuinige stad, met schone lucht en een bloeiende economie. Dat vraagt om een innovatief ondernemersklimaat en nieuwe oplossingen. Mobiliteit is een van de eerste sectoren waar die innovaties duidelijk zichtbaar worden.

Electric City Drive

Een driejarige samenwerking tussen gemeente Rotterdam en BMW Group richt zich onder andere op het behalen van de klimaatdoelstellingen en stelt de gemeente Rotterdam in staat om te experimenteren en innoveren. Het pilotproject Electric City Drive, dat in september 2018 startte, is het eerste project uit deze samenwerking. Het project stimuleerde rijders van plug-in hybrides het beste uit hun auto te halen. Ook werd er onderzocht hoe en in welke mate de vijftig deelnemers hun aandeel elektrisch rijden vergrootten. Met een app op de smartphone, gekoppeld aan de display in de auto, kregen deelnemers een melding wanneer zij het geografisch afgebakende Electric Drive City-gebied in het Rotterdamse stadscentrum binnenreden. Zodat zij konden overschakelen op de elektromotor.

Belangrijkste inzicht Electric City Drive

Opvallend was dat bestuurders van plug-in hybride auto’s 93 procent van alle kilometers binnen het Electric Drive City-gebied elektrisch aflegden tijdens de pilot. Bovendien nam het aantal elektrische kilometers buiten het afgebakende gebied toe. Belangrijke drijfveren hiervoor waren milieubewustzijn en het gevoel voor competitie.Bekijk hier de onderzoeksresultaten van de Rotterdam School of Management Erasmus University. De technologie die bij het pilotproject werd gebruikt, inspireerde tot verdere ontwikkeling van de BMW Points.

Uitstootvrije mobiliteit

In de overgang naar uitstootvrije mobiliteit in de stad is de plug-in hybride een goede tussenoplossing naar volledig elektrisch rijden: je kunt er elektrisch mee rijden in de stad waardoor de plug-in hybride een stuk schoner en stiller is dan benzine- en dieselauto’s. De spin-off in de vorm van BMW Points creëert bewustzijn en stimuleert elektrisch rijden, wat bijdraagt aan de doelen op het gebied van emissievrije mobiliteit, die zijn vastgesteld in het klimaatakkoord van Parijs en het Rotterdamse coalitieakkoord.­