Ruimte voor horeca – Uitvoeringsplan gepresenteerd in college

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Food
    • Horeca

In het Rotterdamse college is het Uitvoeringsplan horeca gepresenteerd. Het plan biedt ondernemers de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag een uur langer open te zijn en hun terras uit te breiden. Tevens worden meer verlaatjes en geluidjes toegestaan en worden gratis terrasvlonders ter beschikking gesteld. Onder meer daarmee zet het college in op een levendige en bruisende stad met een divers aanbod van (nacht)horeca, waarbij horecaondernemers de ruimte krijgen.

Terras in Rotterdam. Beeld ter illustratie. Fotograaf Arnoud Verhey
© Arnoud Verhey

Ruimte is wat horecaondernemers op dit moment ’t hardst nodig hebben. Juist met de gevolgen van corona nog vers in het geheugen en de stijgende energieprijzen is het geen makkelijke tijd om te ondernemen. Met dit plan willen we dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en flexibel kunnen inspelen op wat er om hen heen gebeurt. En wij proberen als gemeente een zetje extra te geven om het verdienvermogen te vergroten. Door bijvoorbeeld het verruimen van openingstijden of het uitbreiden van terrassen. De horeca is het kloppend hart van onze stad. Dat willen we in ere houden.”

Wethouder Simons – Haven, Economie, Horeca en Bestuur

Uurtje langer open

Het college doet het voorstel om avondhoreca vanaf februari 2022 de mogelijkheid te geven om op vrijdag en zaterdag tot 3 uur open te zijn (nu 2 uur). Dit geldt niet voor de terrassen. Ondernemers hebben zelf de verantwoordelijkheid om te voldoen aan landelijke geluids- en milieuregelgeving. Verder wil het college het aantal geluidjes van 10 naar 12 en het aantal verlaatjes van 15 naar 20 uitbreiden. Met een geluidje mag een zaak meer geluid maken, met een verlaatje wordt de openingstijd verruimd tot 07.00 uur. In 2023 mag ook het terras 25% vergunningsvrij uitgebreid worden. Ook stelt de gemeente gratis 150 terrasvlonders ter beschikking.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid

Het college heeft oog voor de balans tussen veiligheid, levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat. Dit kan per gebied, wijk of straat verschillen. Met meer ruimte komt ook meer verantwoordelijkheid voor de ondernemer, als het gaat om het naleven van geluidsnormen, het gebruik van de openbare ruimte, goed overleg en goede samenwerking met buren.

De gemeente biedt ruimte waar het kan, maar treedt op en handhaaft waar het noodzakelijk is. High trust, high penalty blijft het uitgangspunt. Meer handhavers en horecastewards dragen bij aan een prettig en veilig uitgaansklimaat.

Nacht

Voor de nacht streeft het college naar een gevarieerd aanbod. De nacht is een plek voor ontmoeting, ontspanning en ontlading. Dat moet mogelijk blijven. De gemeente start een publiekscampagne om initiatiefnemers met plannen voor de nacht te vinden en te helpen. Verder krijgt Rotterdam een nachtraad met een onafhankelijke nachtburgemeester of nachtcoördinator. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt; begin 2023 wordt een nachtplan gepresenteerd.

Vroegtijdig ruimte vinden voor horeca

De spreiding van horeca over de stad verdient aandacht. Horeca wordt in het gebiedsontwikkelproces vroegtijdig meegenomen. Verder wordt gekeken naar meer levendigheid langs rivieroevers en meer horeca op Zuid.

Bespreking plan in de raad

Het horecaplan is een voorstel van het college en wordt behandeld in de Rotterdamse gemeenteraad. Op 18 januari 2023 in de commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat. De APV-wijzigingen worden 26 januari behandeld in de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid.  Op 2 februari 2023 worden de APV-wijzigingen behandeld in de gemeenteraad. Rotterdammers kunnen zich aanmelden om in te spreken tijdens een inspreekavond op 17 januari.

Meer informatie voor horecaondernemers

Het laatste nieuws voor horecaondernemers vind je altijd op onze horecapagina. Nooit meer iets missen. Meld je dan aan voor de Ondernemen010 nieuwsbrief.

Deel deze pagina