Bestuurders Waterwegregio

Samen aan de slag voor leefbaarheid, werk en duurzaamheid

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Arbeidsmarkt
    • Circulair
    • Duurzaamheid

Alle hens aan dek voor de Waterwegregio

Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio – gaan met elkaar aan de slag om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren. De aanpak gaat onder andere over het verbeteren van duurzame werkgelegenheid en duurzaam en circulair werken.

Dat kunnen we niet alleen, daarom werken we samen met de Provincie Zuid Holland,  bewoners, (maatschappelijke) partners én vragen wij, aanvullend op onze gemeentelijke investeringen, via de Regio Deal financiële hulp aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Regionale problemen vragen om integrale aanpak

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: “Sociaal-maatschappelijke problemen trekken zich niks aan van gemeentegrenzen. Daarom is het fijn als we die regionaal kunnen oppakken. Iedere bewoner van de Waterwegregio moet zich vrij en veilig kunnen voelen, bestaanszekerheid hebben en een goede toekomst voor zijn kinderen. Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn unieke gemeenten met hun eigen kracht, kansen en uitdagingen, met de Waterweg en de haven als verbindende factor. Daarom komen we samen verder!”

Plannen voor leefbaarheid, werk en duurzaamheid

De aanpak is vertaald in drie pijlers, die veel samenhang hebben. De eerste pijler heeft tot doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, wat zou moeten leiden tot een grotere mate van zelfredzaamheid, meer sociale interactie in de buurt en een gelijkere kans op ontwikkeling voor jongeren en jongvolwassenen. Als tweede focuspunt zet de Waterwegregio in op het verbeteren van duurzame werkgelegenheid door het talent van mensen die willen werken te benutten. En door geschikte opleidingspaden te creëren die leiden naar stabiele banen. De derde pijler heeft tot doel doorbraken te bereiken in duurzaam en circulair wonen en werken, door te stimuleren dat bedrijven duurzaam en gezond opereren en door te bouwen aan een leefomgeving die toekomstbestendig is.

Deze aanpak vertaalt zich in behoorlijk concrete plannen. Van het ondersteunen van bewoners in de Waterwegregio bij het realiseren van hun ideeën in de ‘pilots bewonersdeals’ tot het bevorderen van Huizen van de Wijk, het verbinden van beroepsopleidingen met de wijk en het creëren van mogelijkheden voor duurzame bedrijvigheid. Uiteraard wordt hiervoor gebruik gemaakt van initiatieven die reeds bestaan: er wordt samengewerkt met bewoners en partners.

Over de aanvraag

In Regio Deals werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen voor inwoners en ondernemers. Naar verwachting is er aan het eind van het eerste kwartaal 2024 duidelijkheid of de Regio Deal is toegekend. Niet alleen de overheid steunt, ook publieke of private partijen dragen bij. De Waterwegregio doet een aanvraag voor € 25 miljoen euro, waarvan de Waterweggemeenten met publieke en private partners zelf ook € 25 miljoen op tafel leggen. Een regioboard geeft op hoofdlijnen sturing. Hierin zitten de burgemeester of een wethouder van de betrokken gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en betrokken maatschappelijke partners. Bewoners en maatschappelijke partners zoals ondernemers en onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol gehad in het ophalen van wat er moet gebeuren; ook in de uitwerking en sturing houden zij die rol. De samenwerking biedt een goede basis om te werken aan bovengenoemde uitdagingen, samen met de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het rijk.

Deel deze pagina