• Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Circulair
    • Food

Samen tegen voedselverspilling

Groep mensen tijdens werkbezoek Samen tegen voedselverspilling: reststromenhub Dutch Fresh Port. Mensen hebben netjes op en luisteren naar man.

Kromme komkommers of appels met vlekjes op de schil. Voorbeelden van groente- en fruitstromen die de supermarkt vaak niet halen. Meestal worden deze zogenoemde reststromen gecomposteerd of vergist. Maar liever wordt er een hoogwaardige bestemming gezocht, om daarmee voedselverspilling tegen te gaan.

Fruit met een vlekje

Piet van Vugt (Van Vugt Kruiden): “Klanten willen geen gele blaadjes of plekjes op hun kruiden. Hierdoor hebben wij per week 3 tot 5 ton restproduct. Ons bedrijf werkt volledig energieneutraal, dan moet er voor deze reststromen toch ook een meer duurzame bestemming te vinden zijn?”

Restsstromenhub

Dit is precies waar de MKB-Deal Verkenning Reststromenhub Dutch Fresh Port zich voor inzet. Een samenwerkingsverband waar vraag en aanbod samenkomt. Provincie Zuid-Holland heeft het initiatief een flinke duw in de goede richting gegeven met een subsidie van €125.000.

Reststromen

De verkenning van de reststromenhub is gestart met een onderzoek van de reststromen: onder andere het type producten en welke hoeveelheid. Een moeilijkheid is dat de toevoer van reststromen niet altijd constant is. Daarom is een digitale tool in ontwikkeling, waarmee ondernemers eenvoudig hun reststromen aan kunnen melden. Tegelijkertijd geeft het de ondernemer ook inzicht in zijn eigen reststromen. Want om verspilling tegen te gaan, moet je ook onderzoeken hoe het ontstaat. En wat overblijft, daar wordt een nieuwe bestemming voor gezocht.

Marktplaats

Deze nieuwe bestemming zijn geïnteresseerde partijen die de groente- en fruitstromen willen verwerken tot nieuwe producten. Om vraag en aanbod samen te brengen wordt er een onderzocht of er een (digitale) marktplaats ontwikkelt kan worden. Waar mogelijk wordt tijdens de verkenning al een match gemaakt tussen producten en geïnteresseerde partijen. Projectleider Wendy van Vliet: “We leren van deze samenwerkingen en werken toe naar een actievoorstel om de reststromenhub daadwerkelijk te realiseren. Zo gaan binnenkort studenten van Hogeschool Rotterdam startups interviewen die met reststromen werken of op zoek zijn naar meerdere typen producten. Waar lopen zij tegenaan en hoe kan de reststromenhub een oplossing bieden?”

Groentepasta

Een van die startups is Sophyn Greens. Zij hebben een assortiment van pasta ontwikkeld op basis van 35% groente, zoals spinazie, pastinaak of rode biet. Peter van Driel (Sophyn Greens): “Vanuit onze achtergrond in de groente- en fruitproductie zagen wij dat er helaas nog te veel producten verloren gaan. Wij hebben onze krachten gebundeld en zijn na veel onderzoek en testfases tot deze groentepasta gekomen. Nu is het tijd om de markt te betreden.” Een mooi voorbeeld van reststromen die een nieuwe hoogwaardige bestemming krijgen.

Samenwerken

Alle bezochte ondernemers benadrukken het belang van samenwerking. Desmond Jas (Olympic Fruit): “Wij hebben in de praktijk ook te maken met allerlei wet- en regelgeving, wat het complex maakt om restproducten opnieuw in te zetten. Alleen door ons samen te verenigingen kunnen we het systeem veranderen. Dit wordt bevestigd door Van Vliet: “Vaak ligt het niet aan de wil, maar aan de organisatorische redenen.”

Ontwikkeling

Het werkbezoek werd afgesloten bij Café Clementine, onderdeel van Verse Grond. Een pop-up restaurant waar bewoners en bedrijven samenkomen in de ‘achtertuin’ van Dutch Fresh Port. Onder het genot van lokaal geproduceerd groente- en fruit. In de toekomst ook met her en der een vlekje, hoe kan het ook anders.

MKB-Deal Verkenning Reststromenhub Dutch Fresh Port

Een initiatief om samen met mkb-bedrijven van Dutch Fresh Port te werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Door bijvoorbeeld groente- en fruitreststromen geschikt te maken voor consumptie of andere duurzame doeleinden.

MKB-Deals Zuid-Holland

Deze MKB-Deal is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en Dutch Fresh Port. Daarnaast zijn nu al de volgende partijen betrokken: Van Vugt Kruiden, Olympic Fruit, Van Oers United, The Greenery, Zoutewelle, 4Fruit Company, Bakker Barendrecht, Van Gelder, Verse Grond/Loods 38, Jump, PHI Factory, Hogeschool Rotterdam, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling/WUR, Greenport West-Holland, Jaguar, Renes en Sophyn Greens.

Benieuwd naar de voortgang van de hub of geïnteresseerd in samenwerking? De website van Dutch Fresh Port besteed geregeld aandacht aan de voortgang van de reststromenhub, of mail naar w.v.vliet@bar-organisatie.nl.

Wil je meer weten over de MKB-Deals Zuid-Holland, bezoek: www.zuidholland.nl/mkb(verwijst 

Deel deze pagina