Samen Werkt: centrumgebieden in de toekomst

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Vitale Kerngebieden

Afgelopen maandag vond het congres ‘Samen werkt: Centrumorganisaties van de toekomst’ plaats in het WTC Rotterdam. Functies in stadscentra veranderen en maatschappelijke uitdagingen zorgen voor nieuwe samenwerkingen. Het is belangrijk dat ondernemers, eigenaren, de gemeente en andere betrokken partijen samenwerken, hoewel dit niet vanzelfsprekend is. DNWS en Stad & Co hebben samen met de Hogeschool van Amsterdam en vele organisaties, gemeenten en experts onderzoek gedaan naar hoe mensen in de toekomst kunnen samenwerken in stadscentra. De resultaten hiervan zijn gedeeld tijdens het congres.

Kon je niet bij het congres aanwezig zijn? Ben je benieuwd hoe de andere deelsessies waren? Of wil je gewoon nog even iets teruglezen? Check dan alle informatie hieronder.

Presentaties deelsessies

Tijdens het congres konden deelnemers kiezen uit verschillende deelsessies en stadstours. Van een kijkje in de Rotterdamse keuken tot de toekomst van online community building en van de Nieuwe Binnenweg tot Delfshaven. Allerlei verschillende onderwerpen kwamen aan bod. De presentatie van iedere deelsessie is nu terug te kijken via Samen werkt – Platform De Nieuwe Winkelstraat (dnws.nl).

Werkboek ‘Samen werkt”

Samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Argumentenfabriek heeft DNWS verspreid over het land design thinking sessies georganiseerd om organisatiemodellen voor centrumgebieden in kaart te brengen. Hiermee willen zij lokale stakeholders in centrumgebieden helpen en inspireren om anders te denken, anders samen te werken en anders te organiseren. Ook willen ze met de uitkomsten van dit onderzoek kennisdeling tussen centrumorganisaties mogelijk maken en regionale en landelijke organisaties en overheden stimuleren om lokaal samenwerken proactiever te faciliteren. Levendige en leefbare centrumgebieden zijn tenslotte de gedeelde verantwoordelijkheid van alle stakeholders.

Op basis van literatuuronderzoek, denksessies met experts, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten verspreid over het land is het werkboek ‘Samen werkt’ ontwikkeld. Bekijk of download het werkboek hier: Werkboek-voor-centrumorganisaties-van-morgen.pdf.

Impressie 6 november 2023

/

Deel deze pagina