Subsidie samenwerking cybercrime

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het rijk wil met deze subsidieregeling de digitale weerbaarheid in een keten, regio of sector vergroten.

Bedrijven die op cybersecurity terrein willen samenwerken kunnen vanaf 16 april tot eind mei 2018 een gezamenlijk subsidieverzoek indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Digital Trust Center

Eind 2017 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid gestart met het programma ‘Digital Trust Centre’ (DTC). Het DTC heeft wil bedrijven weerbaarder maken tegen cyberdreigingen. Dit gebeurt onder andere via een digitaal platform en door de samenwerking tussen bedrijven te stimuleren.

Subsidieregeling
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2018 voor € 1.000.000,- aan subsidies beschikbaar. Bedrijven die op cybersecurity terrein willen samenwerken kunnen in de periode medio maart tot eind mei 2018 een gezamenlijk subsidieverzoek indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De maximale ondersteuning per samenwerkingsverband is € 200.000,-.

De subsidie is vanaf 16 april aan te vragen. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden op www.rvo.nl.