>

Scherven brengen ook kracht

15 februari

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

'Dit is hét moment om een flinke boost te geven'

In het stadskantoor aan de Riederlaan 79 is het rustig. Sana el Fizazi, stadsmarinier Hillesluis, zit achter haar computer driftig mails te typen. Ze kijkt op; “Het is zo’n rare dag. Vanmorgen was het heel hectisch. Veel bewoners kwamen strooizout halen.” En direct daarop, “Heb je mijn kunstwerk gezien?”, terwijl ze naar buiten wijst. Twee houten platen zijn bevestigd waar eigenlijk ruiten horen te zitten. Kunstenaar Kenneth Letsion heeft op eigen initiatief de platen beschilderd. Een kleurrijk tafereel van hoop en liefde.

De platen zijn niet de enige verwijzing naar de rellen en plunderingen van twee weken geleden. Op het white board achter Sana staat met groene stift geschreven: ‘Scherven brengen ook kracht’.

Heftig

De avond van 25 januari 2021 wordt niet meer vergeten. Rellen en plundering in en rondom de Beijerlandselaan. Het werd nieuws in Nederland en haalde ook de internationale pers. Via social media deelden aanwezigen live de afschuwelijk gebeurtenissen. Sana en Ron van Gelder van de alliantie Hand in Hand kregen beelden en teksten direct van bewoners en ondernemers binnen op hun mobiele telefoons. “Het was enorm heftig. De eerste echte crisis die de wijk en ons team meemaakte. Dat de kans bestond dat er traangas gebruikt zou worden, heeft mij zo diep geraakt”, zegt Sana.

Medeleven

Bij al die binnenkomende berichten besloot ze met haar team dat ze met z’n allen de volgende dag er voor de bewoners en ondernemers van ‘hun’ buurt moesten zijn. Sana stuurde een bericht uit dat de wijkpost aan de Riederlaan 79 om 9:00 uur open zou gaan en iedereen welkom was. Ron en Sana verwachtten veel boze mensen en stelden zich daarop in. Het tegenovergestelde gebeurde. Bewoners en ondernemers toonden in gezamenlijkheid medeleven. Ze kwamen langs met bloemen, een taart, bijzondere cadeautjes en vroegen hoe zij konden helpen. De moskee en verschillende bewoners besloten spontaan de laan met elkaar schoon te maken.

Daadkracht

De wijkpost was dus open. Daarnaast ging het team van de stadsmarinier de straat op om te inventariseren en bewoners en ondernemers te spreken. Stadsbeheer had diezelfde nacht nog de grootste ravage opgeruimd. Bij de inspectie van het team kwam naar voren dat 24 bedrijven, vele bushokjes en een kunstwerk getroffen waren. Van die 24 bedrijven bleken negen bedrijven niet direct aanspraak op vergoeding via verzekeringen te kunnen maken. “Het college besloot diezelfde dag nog een voorschotregeling te treffen”, vertelt Ron. “Binnen drie dagen was het juridische verhaal rond en vrijdag 5 februari hebben zes ondernemers al geld ontvangen. Het is echt heel bijzonder hoe onder andere de clusters Stadsontwikkeling en directie Veiligheid binnen de gemeente hebben samengewerkt.” De financiële afhandeling met de ondernemers heeft gewoon in de wijk op het kantoor van de stadsmarinier plaatsgevonden, waarbij niemand over de hoogte van de vergoeding discussieerde.

De daadkracht en daaraan gekoppelde aanwezigheid van de burgemeester, wethouder Barbara Kathmann, de vele ambtenaren, politie en boa’s die ter plekke direct actie ondernamen, heeft heel veel waardering en vertrouwen van de ondernemers aan de gemeente en politie opgeleverd.

Coördinatie initiatieven

Naast de daadkracht van gemeente en politie, namen bewoners en ondernemers direct actie. Er werden kleurrijke ballonnenpoorten geplaatst, een schildersbedrijf bood hun service gratis aan en er ontstonden crowdfunding acties voor onder andere het herstel van het gesneuvelde kunstwerk.
Mila Bhageloe, voorzitter BIZ-ondernemers, werd gevraagd al deze initiatieven te coördineren. Momenteel staat de teller van de crowdfunding acties op meer dan €35.000 dus professionaliteit is noodzakelijk. Daarom is een commissie 25-01 opgericht, waar naast Mila ook bijvoorbeeld een bankmedewerker en een notaris zitting in hebben. 

Vastgoed

Vanuit de vastgoedsector was er ook enige actie. Veel van de Beijerlandselaan is in handen van de gemeente, maar uiteraard niet alles. Ook pandeigenaren kwamen langs om te kijken hoe het met hun huurders was. Daarnaast hadden ze natuurlijk oog voor hun panden. Ze hebben flinke inspanningen verricht om snel de gebroken ruiten te vervangen. Huurders die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip vielen, zijn samen met de gemeente tot oplossingen gekomen.

Doorpakken

De positieve krachten die zijn losgekomen worden aangegrepen om door te pakken. Want natuurlijk had de Beijerlandselaan ook voor de rellen en ook voor corona te maken met de typische retailuitdagingen. Vele ondernemers zagen hun concurrentie vergroot door online aanbieders, huren waren voor hen toen al hoog en verschillende klanten liepen weg vanwege parkeerkosten. “Daar moeten de stakeholders echt innovatieve oplossingen voor vinden; vastgoed, gemeente en de ondernemers. Daarvoor is zo’n ’Taskforce retail’ essentieel om het in gezamenlijk naar op te pakken”, aldus Ron.

Saamhorigheid

Door de afschuwelijke gebeurtenis is er grote saamhorigheid ontstaan. Saamhorigheid tussen bewoners onderling, tussen ondernemers onderling. En ook binnen de gemeente, waardoor met een nieuwe ambtelijke manier van samenwerken heel snel resultaten zijn geboekt. Daarnaast is er saamhorigheid tussen de verschillende partijen; bewoners, ondernemers en de gemeente.

“We waren er al heel hard mee bezig”, vertelt Sana. “We hebben een wijkalliantie. We hebben een wijkaanpak. Er gebeurt al heel veel.” Corona heeft helaas wat roet in het eten gegooid, maar Hillesluis zit in de lift. Het wijkprofiel toont een mooie stijging. En hoe wrang ook gesteld na de rellen, er is een positievere veiligheidsbeleving. “Dus die positieve ontwikkeling is waarneembaar. En dan is dit ook hét moment om er een flinke boost aan te geven.”

Toekomstbestendig

Bewoners, winkeliers, vastgoed en gemeente hebben samen de grootste materiele schade en de rotzooi aangepakt. Kunnen zij ook met elkaar de Beijerlandselaan toekomstbestendig maken? Een toekomst waar bewoners uit de buurt vol trots bij ‘hun winkeliers’ boodschappen gaan doen. Zowel on- als offline. Binnenkort start de alliantie een campagne om dit onder de aandacht te brengen. Ze zijn daarbij meer dan bereid om samen te werken met andere gebieden.

Als de saamhorigheid blijft en de Beijerlandselaan weer zoals in vroegere dagen een winkelstraat wordt waar bewoners trots op zijn, dan blijkt dat de scherven echt kracht hebben gebracht.