>
Foto: Eric Fecken

SLIM Regeling

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling)

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart dit jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. 

Het kabinet trekt structureel €48 miljoen per jaar uit voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling). Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt nog in dit voorjaar. De regeling is inmiddels gepubliceerd voor internetconsultatie.