Smart Energy Systems: 7 nieuwe ondernemers met duurzame, slimme innovaties gesteund

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Smart Energy Systems

Smart Energy Systems (SES) is een programma dat innovatieve ondernemers of consortia ondersteunt met hun ontwikkeling van innovaties die gericht zijn op een schoner, slimmer en zuiniger energiesysteem in stad en haven. Rotterdam wil ruimte bieden aan zulke innovaties en de groei van zulke ondernemers. Vandaag ontvingen zeven nieuwe innovaties een financiële bijdrage vanuit SES. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per deelnemer. Het SES-programma omvat nu 38 innovaties van ondernemers die subsidie en verdere ondersteuning krijgen via een vast aanspreekpunt.  

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “De gemeente Rotterdam maakt innovatie mogelijk om de energietransitie te versnellen. In Rotterdam willen we koploper zijn in duurzaam ondernemen. Met de Smart Energy Systems subsidie, en de verdere ondersteuning die bij het programma hoort, helpen we inmiddels al 38 ondernemers. Zo versterken we de positie van Rotterdam als innovatieve hub, en werken we op lokaal niveau toe naar een toekomstbestendige economie.”

Deze nieuwe duurzame innovaties ontvangen de SES-subsidie in 2023

 1. Tarnoc Turbineketel: woonstad en Tarnoc onderzoeken samen de haalbaarheid en potentie van de turbineketel van Tarnoc. De turbineketel maakt het mogelijk woningen van het gas te halen zonder toepassing van verregaande isolatie. En kan eventueel gedeeld worden door meerdere woning, waardoor (in combinatie met warmteopslag) netcongestie kan worden voorkomen.
 2. QuinteQ vliegwiel: QuinteQ werkt samen met havenbedrijf Rhenus om de potentie van het QuinteQ vliegwiel voor het elektrificeren van havenkranen te onderzoeken en optimaliseren. QuinteQ werkt met een innovatieve vliegwiel variant die compact en verplaatsbaar is. Tijdens het project zal daarom ook aandacht zijn voor andere toepassingen zoals bijvoorbeeld bij bouwkranen in de stad. Het project besteedt ook aandacht aan de potentie om netcongestie te voorkomen bij de verduurzaming en elektrificatie van haven en bedrijventerreinen.
 3. ENRICH Rotterdam: emissievrij verwarmen, lokaal energie opwekken en tegelijkertijd netcongestie tegengaan. HyER Power en DC Opportunities ontwikkelen het ´ENRICH´ systeem dat dit mogelijk maakt. Met de SES-subsidie doen deze partners in samenwerking met het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) een haalbaarheidsstudie naar dit systeem dat de innovatie van een microgrid combineert met een systeem dat waterstof omzet in elektriciteit en warmte. De beoogde locatie is een pand van FLIE aan de Keileweg.
 4. Circulair Vanadium Elektrolyt voor flowbatterijen: startup Phoenix Metals BV onderzoekt de haalbaarheid van het winnen van vanadium uit slib in het Rotterdamse havengebied. Vanadium wordt gebruikt in batterijen, is schaars en de extractie uit erts gebeurt in slechte omstandigheden. Deze innovatie kan energiezuinig vanadium winnen. Daarnaast onderzoekt het project de mogelijkheden voor een productielocatie in Rotterdam en samenwerking met flowbatterij bedrijven.
 5. Smart Power Booster: de bedrijven Regbes en Suptech doen in samenwerking met Power2Match een haalbaarheidsstudie en experiment naar de Smart Power Booster. Dit is een innovatie waarmee verschillende typen schepen sneller en veiliger aan walstroom gekoppeld kunnen worden. Dit haakt in op de beoogde energietransitie en ambitieuze doelen op het gebied van walstroom. Snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om walstroom in te zetten voor verschillende scheepstypen zijn factoren van belang.
 6. SuperHeat en benutten restwarmte: een haalbaarheidsstudie van start-up Geotherm Electric in samenwerking met havenbedrijf Climax Molybdenum naar een techniek om restwarmte lokaal te gebruiken voor duurzame elektriciteitsvoorziening. Deze innovatie kan ook helpen bij het voorkomen van congestie en de verduurzaming van de industrie en bedrijventerreinen.
 7. AMELA – slim energiemanagement: een haalbaarheidsstudie naar een innovatieve totaaloplossing voor industriële partijen voor het optimaliseren van energieprocessen. De oplossing combineert en integreert dataverzameling, analyse van verduurzamingsopties en verbetering en management van operationele processen. Het project bevat een samenwerking met Coatinc, een zink coatingbedrijf, dat veel gas verbruikt en waar dus potentie is tot veel CO2-reductie. Tijdens het project wordt het platform van AMELA gevalideerd in een pilot bij dit bedrijf. Ook wordt aandacht besteed aan de potentie bij andere industrie en doelgroepen.

Smart Energy Systems programma

Tijdens de eerdere vijf rondes zijn al 31 innovaties aan de slag gegaan met de subsidie. Het SES-programma omvat nu in totaal 38 innovatieprojecten. Daarmee wordt concrete ondersteuning geboden aan innovatieve ondernemers en consortia. Het programma draagt deze ronde onder andere bij aan de ontwikkeling van een nieuwe oplossing voor het gasvrij maken van woningen en wijken, de ontwikkeling van duurzame flow batterijen, een innovatie voor walstroom en een geïntegreerd platform voor optimalisatie van lokale energiesystemen op bedrijventerreinen.   

Met het programma zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers kunnen werken aan schone, slimme en zuinige energiesystemen. Het zorgt ook voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Rotterdamse regio. En maakt het voor verwante investeerders en ondernemers aantrekkelijker om in Rotterdam te investeren of zich hier te vestigen. Zo blijft Rotterdam zich ontwikkelen als innovatieve stad en regio. 

Meer informatie over het SES-programma is te vinden op www.ondernemen010.nl/ses Deel deze pagina