Smart Energy Systems Community Event 2024

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Smart Energy Systems

Deelnemers van het Smart Energy Systems programma kwamen vorige week samen in LaatBloeien Rotterdam voor het Smart Energy Systems Community Event 2024. Doel van dit evenement was het uitwisselen van ervaringen en best-practices tussen ondernemers onderling. Het werd een veelzijdige middag. De nieuwe deelnemers van het Smart Energy Systems programma pitchten eerst hun innovaties. Daarna werd in kleinere groepen over vier verschillende ondernemersthema’s gesproken (verderop in dit nieuwsbericht een korte samenvatting van de bevindingen per thema). Ten slotte gingen de aanwezige ondernemers in gesprek met wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen).  

Wethouder Chantal Zeegers in gesprek met de Smart Energy Systems ondernemers

Personeel en organisatie

De centrale vraag aan deze tafel was: hoe vind en behoud je talent? De ondernemers zien het als waardevol wanneer er meer samenwerkingen worden aangegaan met onderwijsinstellingen van verschillende niveaus en disciplines. Meer diversiteit in talent kan een frisse blik in het bedrijf brengen, zeker wanneer veel huidig talent vanuit technische studierichtingen komt. En wellicht is het een mogelijkheid voor ondernemers om gezamenlijk een recruiter aan te stellen, om zo kosten te verdelen.

Financiering

De centrale vraag aan deze tafel was: hoe maak je de stap van subsidie naar investeringen? Zoek hiervoor de samenwerking op met grote bedrijven en ga tijdig het gesprek aan met investeerders over wat zij willen zien. Praat goed met je leveranciers en klanten wanneer je werkkapitaal nodig hebt om intensiever te produceren. Als zij in je geloven, zijn ze sneller bereid om voor de eerste productie gunstigere betalingsregelingen te treffen. Ook leveranciers hebben immers baat bij het slagen van een innovatie. Ook wordt genoemd dat Invest-NL werkt aan een instrument voor werkkapitaal om de productie van innovaties op te schalen.

Partners en samenwerking

We kwamen tot de conclusie dat het erg belangrijk is om pilots te realiseren. Maar hoe kom je tot zo’n pilot? Zoek allereerst partijen die dezelfde problemen delen en dezelfde waarden hebben. Ga de samenwerking aan met diegene die één stap voor jou in de keten zit en stick to your own business.

Ruimte en regels

De centrale vraag aan deze tafel was: waar vind je ruimte om je producten te kunnen testen of daadwerkelijk te produceren? Dat is een lastige opgave. Het zou waardevol zijn om plekken te creëren waar partijen rond thema’s en expertise samenkomen en waar mensen gezamenlijk vergunningen kunnen aanvragen. Voor sommige innovaties zoals Energy Hubs bieden virtuele testen perspectief, zoals de digital-twin voor Energy Hubs in Dordrecht.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen, Wonen)

Tot slot ging wethouder Zeegers inhoudelijk in op de bevindingen van de thematafels. Hierbij benadrukte zij dat actieplannen moeten worden opgesteld om de besproken kwesties aan te pakken. Ze vroeg om handelingsperspectieven en benadrukte het belang van samenwerking tussen vraag- en aanbodzijde, vooral bij het realiseren van ruimte voor bedrijvigheid.

Recharge Earth

Op 18 en 19 september 2024 programmeren organiseert het Smart Energy Systems programma een break-out sessie tijdens Recharge Earth in Ahoy, Rotterdam. Meer informatie over Recharge Earth volgt begin juni.

Meer weten over het Smart Energy Systems programma? Kijk hier.

Deel deze pagina