Smart Energy Systems: meer dan een subsidie

  • Inhoudstype:
    • Artikel
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Deelnemers van het SES-programma ontvangen subsidie om met hun duurzame initiatief de energietransitie te versnellen. De initiatieven zijn heel uiteenlopend; van energieopslagsystemen tot zelfdragende zonnepanelen en van duurzame warmtesystemen tot CO2-neutrale stadspleinen en bedrijventerreinen. Maar er zijn ook overeenkomsten. Het is waardevol om daarover in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dat gebeurde tijdens de kennissessie op 20 april in de Doelen.      

De gemeente Rotterdam organiseerde de kennissessie om deelnemers uit de eerste drie subsidierondes met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Circa 35 deelnemers troffen elkaar vanaf 16:00 uur in de Eduard Flipsezaal. De middag werd geopend door wethouder Bonte. Hij gaf aan dat we in de afgelopen tien jaar grote sprongen hebben gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar zagen we zelfs voor het eerst een daling in de CO2-uitstoot. Er liggen ambitieuze plannen in Rotterdam. Een programma als SES draagt daar zeker aan bij.

Grote impact

Gideon van Toledo, kwartiermaker van SES voegde daaraan toe dat de potentiële impact van het programma groot is. Op korte termijn praten we al over honderden kilotonnen CO2-besparing, een toename in werkgelegenheid en miljoenen investeringen. In 2030 kan dit oplopen tot een veelvoud hiervan.

Ondernemers kampen vaak met dezelfde issues

Deelnemers leerden elkaar kennen via speed-dates. Ook vonden er tafellakensessies plaats, een werkvorm waarbij onderwerpen en vragen die bij de tafelgasten spelen in relatief korte tijd aan de orde komen. Dit keer waren dat de onderwerpen ‘Financiën’ en ‘Groei en innovatie’.

Aan de tafel Financiën werd gesproken over de uitdagingen die ondernemers zien bij het verkrijgen van een financiering. Een aantal onderwerpen die naar voren kwamen zijn verder uitgediept: financiering van duurzame energie met een sociaal component, alleen financiële waardering van innovatieve bedrijven en projecten is niet genoeg en de noodzaak van publiek-private samenwerking.

De onderwerpen over groei en innovatie waren verdeeld over twee tafels. Eén tafel sprak over personeelsgerelateerde zaken en de andere over groei en innovatie van de core business. Opvallend was dat veel ondernemers met dezelfde issues kampen.

In gesprek blijven

Tijdens de afsluitende borrel zetten de gesprekken zich voort. Daar werd nog eens extra benadrukt hoe prettig het is om issues met elkaar aan te pakken, zodat het wiel maar één keer uitgevonden hoeft te worden. Veel van de deelnemende partijen verkeren in dezelfde fase. Samen optrekken op bepaalde gebieden loont dus echt de moeite. Of er een vervolg komt? Zeker! In welke vorm is nog niet bekend, maar het is duidelijk dat er voldoende animo voor is.

Voormalig wethouder Bonte geeft een presentatie
© Rhalda Jansen
Twee dames in gesprek met elkaar
© Rhalda Jansen
groepje mannen in een vergadering
© Rhalda Jansen
Groep mensen in gesprek bij een borrel
© Rhalda Jansen
/

Deel deze pagina