Startup Reefy bouwt rif in de Maas voor natuur én waterveiligheid

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Circulair
  • Innovatie
  • Maritiem
  • Ondernemerschap

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Boskalis heeft de Delftse innovatieve startup Reefy een modulair kunstrif systeem geïnstalleerd. Dit rif, bij de landtong Rozenburg in de Nieuwe Waterweg, beschermt de oever tegen grote scheepsgolven en stimuleert de natuur.

Reefy bouwt The Rotterdam Reef in de Maas.
‘The Rotterdam Reef’ © Reefy

Succesvolle installatie van ‘The Rotterdam Reef’ voor natuur en waterveiligheid!

Na zorgvuldige voorbereiding en in nauwe samenwerking met alle partners zijn door Boskalis in minder dan 3 dagen 17 Reefy-Rifblokken onder water geplaatst. Het kunstmatige rif is ongeveer 25 meter lang en 3 meter hoog. Het is mogelijk om bij laagtij de bovenste blokken te zien.

‘The Rotterdam Reef’ in het kort

 • 17 Rifblokken van Reefy zijn met succes geïnstalleerd in de Maas. Hiermee is de bouw van de ecologische golfbreker ‘The Rotterdam Reef’ voltooid.
 • In dit project testen de partners een innovatieve golfbreker die niet alleen de kust en natuur beschermt tegen grote scheepsgolven, maar ook helpt de biodiversiteit te stimuleren als rifhabitat.
 • De levende golfbreker herstelt het getijdenmilieu. Ook biedt het rif beschutting voor migrerende vissen zoals steuren en palingen die tussen de Atlantische Oceaan en de grote rivieren in Europa zwemmen.

Reefy

De blokken zijn een ontwerp van de Delftse innovatieve startup Reefy. Jaime Ascencio, CEO en medeoprichter van Reefy zegt:

“We moeten op een nieuwe manier naar waterbouw projecten kijken door samen te werken met de natuur. Het is belangrijk dat dammen water en zand goed doorlaten, hierdoor kunnen ecologische vooroevers zich ontwikkelen die meegroeien met de zeespiegel. De Rifblokken doen dit met gaten en tunnels waar ook weer vissen in kunnen schuilen. In verband met de zeespiegelstijging zijn dit soort ecologische oplossingen uiteindelijk goedkoper te onderhouden dan traditionele dammen.”

Leon Haines, CTO en medeoprichter van Reefy voegt toe: “We gaan de ecologische ontwikkeling van het rif continu monitoren om de totale verbetering van het ecosysteem in kaart te kunnen brengen tegenover traditionele oplossingen. Voor de installatie hebben we met eDNA en camera’s de beginsituatie gemeten en verwachten de eerste ecologische resultaten van het project binnen een paar maanden.”

De Groene Poort

Sinds eind 2013 werken de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen aan duurzame, natuurlijk vriendelijke oevers in de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Dat doen ze onder meer met schoon restmateriaal uit de bouw. Het project heet ‘De Groene Poort‘. Om deze natuurlijke oevers op hun plaats te houden en te beschermen tegen de golven van schepen en de stroming zijn golfbrekers als vooroever nodig. Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam zijn hiervoor op zoek naar duurzamere oplossingen dan het gebruikelijke breuksteen. Door in samenwerking met Reefy deze rifinnovaties te testen hopen de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een veerkrachtige en duurzame oplossing te vinden om de natuurwaarden in het getijdegebied van de Maas te herstellen. Naast de Groene Poort loopt het programma Rivier als Getijdenpark om getijdenparken in de delta te realiseren. De gemeente Rotterdam is één van de partners in dit programma.

“Het rif helpt ons om de biodiversiteit te verbeteren, de oever te beschermen tegen overstromingen en de waterkant aantrekkelijker te maken met getijden natuur. De nauwe samenwerking tussen een startup, grote aannemer en Rijkswaterstaat is van grote toegevoegde waarde. Samen helpen we de natuur in de rivierdelta van Rotterdam te verbeteren.”

Joep van Leeuwen, Senior Consultant Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Innovatief ondernemen

Verder lezen over Innovatief ondernemen? Kijk op Innovatief ondernemen.

Deel deze pagina