>
Foto: Rene Castelijns

Sterker door mensenwerk

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Door de gevolgen van corona is het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering de afgelopen maanden snel toegenomen. En is het voor werkzoekenden lastiger om een nieuwe baan te vinden.

Vanwege de gevolgen van de corona, heeft de gemeente een extra pakket aan maatregelen ontwikkeld. Dit pakket omvat een scholingsfonds, een loopbaanwinkel, (wijk)basisbanen en investeringen in de stad om meer werkgelegenheid te creëren.

De stad wil investeren in mensen voor wie werk nog een brug te ver is, maar wil ook dat mensen die nu in de bijstand komen, zo snel mogelijk weer een baan vinden en dat alle werkzoekenden kunnen blijven investeren in hun ontwikkeling.

Scholingsfonds

De gemeente stelt een meerjarig budget beschikbaar voor om-, her- en bijscholing. Zo financieren we scholing van Rotterdamse werkzoekenden en stemmen we het aanbod op de arbeidsmarkt af op de vraag. Met scholingsvouchers helpen we Rotterdamse werkzoekenden die zelf geen scholing kunnen betalen en een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. De vouchers zijn bedoeld voor om-, her- en bijscholing voor werk in sectoren waar nu vraag is of waar groei wordt verwacht, bijvoorbeeld in zorg, onderwijs, handhaving, bouw, techniek, energietransitie, circulair en ICT.

Digitaal zelfservicepakket

Voor werkzoekenden met recente werkervaring en waarvan de verwachting is dat zij zelfstandig een baan kunnen vinden, is er een digitaal zelfservicepakket. Dit bestaat uit digitale voorzieningen en trainingen, waar werkzoekenden zelf mee aan de slag kunnen. Zij kunnen bijvoorbeeld een online profiel aanmaken en rechtstreeks contact leggen met werkgevers of intermediairs.

Het digitale matchingsplatform HalloWerk en het mobiliteitscentrum Rijnmond Werkt Door zijn onderdeel van het pakket. En samen met het Leerwerkloket en het UWV start de gemeente een (digitale) loopbaanwinkel, waar Rotterdammers terecht kunnen voor een ‘Loopbaan-APK’ en advies. De digitale loopbaanwinkel komt in het najaar 2020 ook op een of twee locaties in de stad.

Experimenteren met wijkbasisbanen

De gemeente start een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Een wijkbasisbaan biedt kwetsbare Rotterdammers voor wie een baan bij een reguliere werkgever nog een stap te ver is, een kans op betaald werk. Ook helpt de wijkbasisbaan om belangrijke maatschappelijke taken in de wijk uit te voeren.

De gemeente is aan het onderzoeken welke Rotterdammers voor deze banen in aanmerking komen en bij welke bedrijven zij aan de slag kunnen. Ook onderzoekt de gemeente de financiering ervan en mag er geen verdringing zijn van reguliere arbeidsplaatsen.