>
Foto: Bambooder

Stevige impuls voor economie Randstad

28 april

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

West Nederland maakt tempo met Europees react geld

Na de Pasen kreeg het Europese stimuleringsprogramma voor de economie “Kansen voor West” een extra impuls van ruim 82 miljoen euro van de Europese Unie uit de zogeheten “REACT EU” middelen. Dit bedrag werd door het Rijk nog eens aangevuld met ruim 11 miljoen euro. De middelen, die uit het grote Europese herstelprogramma “Next Generation EU” komen, zijn bedoeld voor een snel herstel van de Randstad naar een groene digitale en weerbare economie voor de toekomst.

Snel weggezet maar duurzaam besteed

De verkregen middelen moeten snel worden weggezet in projecten, want ze moeten eind 2023 uitgegeven zijn, anders moet het geld terug. Daarom heeft Kansen voor West tempo gemaakt. Na een druk bezocht webinar in januari is het loket, vooruitlopend op de goedkeuring, op 15 februari opengegaan. Dat leverde in 1 dag al ruim 130 aanvragen op voor ruim 200 miljoen euro. Vervolgens is snel met de beoordeling van start gegaan en zijn speciale teams aan het werk gezet. Al 50 voorstellen kregen groen licht van de onafhankelijke deskundigencommissie en daarvan zijn vorige week de eerste twee van een subsidiebeschikking voorzien. Het geld is met name bedoeld voor de zogeheten “2nd valley of death”-projecten. Dat is de fase net voordat een bedrijf een product op de markt kan brengen. Voor die fase is nu extra publiek geld nodig, omdat eigen financiering en private financiering door de crisis sterk is verminderd. Dat levert direct risico op voor de doelstelling om te komen tot een volledig circulaire, digitale en klimaatneutrale economie. Met deze extra gelden wordt die vertraging grotendeels voorkomen.

BAMBOODER en Local Heroes de eerste gelukkigen

De eerste twee beschikkingen gingen vorige week naar Amsterdamse bedrijven. Het jonge bedrijf Bambooder kreeg subsidie om de met succes geteste methode om van bamboe een zeer sterk en duurzaam composiet te maken om te zetten in een productiefaciliteit. En het typische COVID-19 project Local Heroes maakt kleinere Amsterdamse ondernemers weerbaarder maken door hun verkoop een nieuw digitaal afzetkanaal te geven middels distributiehubs en online-apps. De verwachting is dat de komende maanden nog 70 initiatieven kunnen worden gesteund.

Meer informatie

React EU

In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. Het programma is bij Kansen voor West op 15 februari geopend.

De algemene uitgebreidere informatie over REACT EU: REACT EU (kansenvoorwest2.nl)

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Kansen voor West II staat voor de uitdaging om samen met sociale, economische en publieke partners, de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven. Want ondanks alle inspanningen loopt de Randstad nog steeds achter bij andere grootstedelijke Europese regio’s en extra inspanningen zijn daarom nodig. Europese middelen hebben hierbij een duidelijke toegevoegde waarde.