Subsidieronde 5 Smart Energy Systems-programma geopend!

Zij kunnen tot maximaal € 100.000 aanvragen om hun innovatieve energie-oplossingen snel commercieel toepasbaar te maken.

logo Smart Energy Systems

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “De Smart Energy Systems-subsidie heeft tot nu toe al 27 innovatieprojecten ondersteund, waardoor we verschillende onderdelen van het Rotterdamse energiesysteem hebben kunnen verduurzamen. Met deze nieuwe subsidieronde hopen we nog meer bedrijven te motiveren om hun energieoplossingen te ontwikkelen en bij te dragen aan een toekomstbestendig Rotterdam.”

De Smart Energy Systems-subsidie heeft tot nu toe al 27 innovatieprojecten ondersteund

Chantal Zeegers: Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen

De innovatieve stad Rotterdam

Met de SES-subsidie ondersteunt de gemeente Rotterdam bedrijven met een experimentele ontwikkeling, een haalbaarheidsonderzoek of pilot van hun energie-innovatie voor energiesystemen tot maximaal € 100.000. Een schoon, betrouwbaar en robuust energiesysteem is hard nodig. Met het programma zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers kunnen werken aan schone, slimme en zuinige energiesystemen. Het zorgt ook voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Rotterdamse regio. Zo blijft Rotterdam zich ontwikkelen als innovatieve stad en regio. Met SES krijgen de geselecteerde bedrijven, naast subsidie, toegang tot een netwerk van partners en kennis.

Ondernemersnetwerk van innovatieprojecten

Al 27 innovatieprojecten hebben gebruik gemaakt van de subsidie van gemeente Rotterdam. De innovaties worden in verschillende delen van Rotterdam uitgerold, zoals in de Rotterdamse haven, in de wijken Schiebroek en Delfshaven en bij bedrijventerreinen. Onder andere haalbaarheidsstudies worden met de steun uitgevoerd op het gebied van opslag en waterstof, maar ook als het gaat om schone en circulaire verwerking van havenslib. De innovaties die de gemeente steunt, dragen bij aan de snellere ontwikkelingen voor energietransitie.

Zij maken al gebruik van de SES-regeling

Uit eerdere subsidierondes zijn succesvolle projecten en vervolginvesteringen voortgekomen. Al 27 ondernemers hebben voor hun innovatieproject verder kunnen brengen met behulp van de subsidie. Het type projecten is divers. Zo is er onder andere gewerkt aan een digital twin van het warmtenet door Gradyent, aan nieuwe draagconstructies voor ZonPV door Rable (voorheen Next Level) en aan de elektrificatie van havenkranen door S4Energie. Kijk hier welke initiatieven gebruik maken van de SES-regeling: www.ondernemen010.nl/smart-energy-systems/bedrijven-ses/

Subsidie aanvragen

Lees meer over wat er in dit programma onder een smart energie innovatie wordt verstaan. Bekijk of je met jouw initiatief in aanmerking komt, en welke stappen je moet doorlopen.

Deel deze pagina