>
Foto: Melissa van Daalem

Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021 van start

12 februari

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mkb-ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021). De regeling staat open voor alle sectoren.

TVL nu aan te vragen voor ondernemers die eerder toegang hadden

Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TVL-regeling kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag indienen. Hierbij zullen in eerste instantie nog de voorwaarden zoals aangekondigd in december gelden. De nieuwe voorwaarden zoals aangekondigd op 21 januari worden na goedkeuring door de Europese Commissie door RVO verwerkt en door middel van een extra voorschot uitbetaald. De uitbreiding van TVL Q4 die eerder is aangekondigd wordt nu verwerkt bij de uitbetaling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche voor Q4 2020

Ondernemers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de coronabeperkingen hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Omdat de TVL-regeling is gebaseerd op de omzet en vaste lasten van hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor, en de omzet in de evenementenbranche vaak sterk seizoengebonden is, kunnen deze ondernemers vaak geen gebruik van de TVL-regeling. Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen kunnen vanaf 18 februari 12:00 uur tot 18 maart 17:00 uur een aanvraag doen voor de Evenementenmodule Q4 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. De opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart verwacht.

Uitbreiding TVL-regeling

Het kabinet heeft op 21 januari een forse uitbreiding van de TVL-regeling aangekondigd. Daarmee kunnen meer ondernemers aanspraak maken op regeling en wordt de hoeveelheid steun verhoogd. De regeling wordt voor het eerst opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Om meer kleine ondernemers zoals schoonheidsspecialisten en rijschoolhouders toegang te geven tot de regeling wordt de vaste lasten drempel daarnaast verlaagd naar 1.500 euro. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het maximale subsidiebedrag wordt daarbij verhoogd naar 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb. Het minimale subsidiebedrag wordt bovendien verdubbeld tot 1.500 euro. 

Detailhandel, reisbranche en land- en tuinbouwsector

  • Onderdeel van de uitbreiding van de TVL-regeling is de verlenging en verhoging van de voorraadsubsidie voor verplicht gesloten detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.
  • Ondernemers uit de reisbranche die aan de voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van de Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen. Deze subsidie helpt ondernemers bij het betalen van de kosten door annuleringen die niet volledig terugbetaald worden. Bijvoorbeeld door vliegtuigmaatschappijen en hotels. Hiervoor zal eenmalige opslag van 3,4% op het vastelastenpercentage worden toegevoegd tot maximaal 130.000 euro. 
  • Ondernemers in land- en tuinbouw kunnen een opslag krijgen voor speciale kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging. Hiervoor wordt een eenmalige opslag van 21% toegevoegd aan het vastelastenpercentage.

Situatie nu en straks

De uitbreidingen van de TVL-regeling, inclusief de toegang voor grotere bedrijven en de opslag voor de detailhandel en reisbranche, zijn nog niet actief op het moment dat de regeling opengaat. Dit moet eerst worden verwerkt in een wijzigingsregeling, goedgekeurd door de Europese Commissie en worden aangepast in de systemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer de uitbreiding is verwerkt, ontvangen ondernemers een extra voorschot en kunnen grotere bedrijven een TVL aanvraag doen. Wanneer de uitbreiding wordt doorgevoerd is nog niet bekend. In het schema hieronder is de huidige situatie en de nieuwe situatie als de uitbreidingen zijn verwerkt samengevat. 

  Situatie per 15 februari Voorgenomen uitbreiding besloten op 21 januari: nog niet actief
Wie kunnen een aanvraag indienen voor TVL Q1 2021 Alle ondernemers en zelfstandigen die eerder gebruik konden maken van de TVL.  Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers (en minimaal 30% omzetverlies) en ondernemers met minimaal 1.500 euro vaste lasten komen in aanmerking voor de TVL.
Subsidiepercentage Subsidiepercentage stijgt mee met omzetverlies: bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% en loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100% Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. 
Het verschil wordt door RVO verwerkt met een extra voorschot.
Minimale subsidiebedrag per kwartaal 750 euro 1500 euro
Maximale subsidiebedrag per kwartaal 90.000 euro  

330.000 euro voor mkb
400.000 euro voor niet-mkb

Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel Een opslag van 5,6% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. Maximaal 20.160 euro Een opslag van 21% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. 
Maximaal 200.000 euro 
Eenmalige Opslag Annuleringskosten Reizen Nog niet actief. Een opslag van 3,4% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. 
Maximaal 130.000 euro

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Nog niet actief. Een opslag van 21% boven op het vastenlastenpercentage van de TVL. 
Het maximale bedrag wordt nog vastgesteld.

Waar kun je met vragen terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket, of kijk op de wegwijzer coronaloket voor alle financiële regelingen en veel gestelde vragen van ondernemers. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Ondernemersbalie Rotterdam op telefoonnummer 010-2674030.