Terrassen Rotterdam 2023

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Horeca

Veel ondernemers zijn blij met de mogelijkheid om het terras te verruimen. Goed nieuws: je kunt jouw verruimde terras langer laten staan. De gemeente verlengt de tijdelijke regeling terrasverruiming tot 1 november 2023. We hebben gemerkt dat veel ondernemers blij zijn met deze regeling en dat het helpt bij het herstel in deze economisch moeilijke tijd. 

Mensen zittend op een terras.
Gemeente Rotterdam

Terrassen 2023

De tijdelijke regeling terrasverruiming wordt verlengd tot 1 november 2023. Hieronder lees je wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Voorwaarden terrasverruiming

Van 1 november 2022 tot 1 november 2023 mogen horecaondernemers hun vergunde terras weer vergunningsvrij uitbreiden.  De regels zijn bijna hetzelfde als in 2022. Hieronder staan de voorwaarden waar de terrassen aan moeten voldoen.

 • Horecabedrijven die een exploitatievergunning hebben mogen hun vergunde terras met maximaal 25% uitbreiden. Deze uitbreiding mag op een stoep, kade of plein maar moet wel binnen 15 meter liggen vanaf het bestaande terras. De verruiming mag ook niet breder zijn dan de voorgevel van de horeca-inrichting;
 • Horecabedrijven die vergunningsvrij exploiteren (een horecainrichting in categorie II en III als bedoeld in het Besluit openbare inrichtingen 2017) mogen hun terras tot maximaal 4 meter uit de gevel voeren.
 • Het is belangrijk dat er voldoende doorgang is voor iedereen. Ben je ondernemer in één van de zogenoemde stadsstraten, dan zorg je dat er minimaal 1,8 meter vrije doorgang is. Zit je in een andere straat, dan moet je minimaal 2,5 meter doorloopruimte vrijhouden;
 • Heb je een terras op de kade, dan bedraagt de afstand tussen de waterkant en het terras minimaal 1,8 meter;
 • Terrassen in hetzelfde blok, van straat tot straat, worden zoveel mogelijk op één lijn geplaatst;
 • Bij terrassen die aan elkaar grenzen moet de obstakelvrije doorloopruimte op één lijn liggen;
 • Wil je beschutting of overkapping op je terras, kijk dan hier wat er is toegestaan
 • Zorg ervoor dat je terras geen belemmering vormt voor bijvoorbeeld het gebruik van fietsbeugels, haltes voor o.a. fietsbeugels, haltes voor het openbaar vervoer, vuilcontainers, openbare toiletvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, reclamezuilen, verkeerslichten en lichtmasten. Hier moet minimaal 1 meter afstand zitten tussen dergelijke voorzieningen en het terras.
 • Op het verruimde terras mag alleen eten en drinken worden aangeboden;
 • Er mogen geen evenementen plaatsvinden op het verruimde terras;
 • Zorg ervoor dat dat je terras niet tot overlast en onveiligheid leidt voor bewoners, bezoekers en weggebruikers;
 • In het geval van een evenement en indien het verruimde terras een fysieke belemmering vormt voor dit evenement, dient de ondernemer het verruimde terras geheel of gedeeltelijk te verwijderen voor de duur van het evenement;
 • In het geval van een markt (als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g van de Gemeentewet) en indien het verruimde terras op dezelfde locatie gesitueerd is, dient het terras geheel of gedeeltelijk verwijderd te worden.
 • Iedere dag na sluitingstijd moet het terras in goede orde, schoon en opgeruimd achtergelaten worden.

Alle aanwijzingen ter uitvoering van dit besluit gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Vergunning voor vlonderterrassen

Een verschil met 2022 is dat de vlonderterrassen niet meer vergunningsvrij zijn toegestaan. Voor vlonderterrassen kan een vergunning worden aangevraagd. Hier lees je meer over terrasvlonders op onze site. Het terrasseizoen voor vlonders loopt van 15 mei tot en met 15 oktober.

Maatwerklocaties

Er zijn locaties in de stad waar tijdelijke terrasuitbreiding niet zomaar mogelijk is, dit zijn maatwerklocaties. Het gaat bijvoorbeeld om winkelstraten, pleinen en/of plekken waar veel horeca-inrichtingen zijn. Voor dit soort plekken is in 2022 de invulling van tijdelijke terrasuitbreiding, in afstemming met bewoners en ondernemers, vastgelegd op een tekening. Ook in 2023 zijn hier weer onder dezelfde voorwaarden als afgelopen jaar terrassen mogelijk.  Welke maatwerklocaties er zijn, kan je hier zien. Mochten er andere wensen zijn, dan kan je dit kenbaar maken via het horeca loket (horeca@rotterdam.nl) en wordt er gekeken wat er mogelijk is.

Terrasregels 2021-2024

Heb je een terras en wil je gebruik maken van een parasol, zonnescherm, terrasscherm of een terrasschot? Let op, er zijn regels voor terrassen. Deze terrasregels gelden tot 2024 en bieden extra mogelijkheden voor bijvoorbeeld terrasschermen.

Vergunning voor 2024

2023 zal het laatste jaar zijn dat er vergunningsvrij terrasverruiming mogelijk is. Als je in 2024 ook een ruimer terras wilt, moet je hiervoor een vergunning aanvragen.

Belangrijk om te weten is dat de ruimte in de stad beperkt is. In gebieden waar de druk op de ruimte groot is zullen er zeer beperkt mogelijkheden zijn, in rustigere gebieden is er wellicht iets meer mogelijk.  Structurele verruimingen moeten dan ook passen binnen de horecagebiedsplannen. Het beoordelen van initiatieven willen we zorgvuldig doen en kost tijd. Neem daarom tijdig contact op met jouw horecagebiedsadviseur via horeca@rotterdam.nl om te bespreken of jouw wensen in 2024 mogelijk zijn.

Meer lezen over wat er allemaal speelt op Horeca gebied?

Heb je een horecavraag?

Deel deze pagina