>
Foto: Joep Boute

Gemeente gaat tijdelijke erfpachters benaderen

20 januari 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De gemeente Rotterdam gaat tijdelijke erfpachters in de komende vijf jaar actief benaderen. Het gaat om bedrijven, organisaties en particulieren, van wie het tijdelijke erfpachtcontract of de afkooptermijn van de erfpacht binnen afzienbare termijn afloopt. Zij kunnen de gemeentegrond onder hun (bedrijfs)pand of woning kopen of de tijdelijke erfpacht omzetten naar eeuwigdurende erfpacht.

De gemeente wil de tijdelijke erfpachters hiermee bewustmaken van de voordelen die kopen of eeuwigdurende erfpacht kan hebben. De eerste aanbiedingen worden eind 2021 verwacht.

Over tijdelijke erfpacht

Veel bedrijfspanden staan in Rotterdam op gemeentegrond die in tijdelijke erfpacht is uitgegeven. Dat betekent dat je de grond voor een bepaalde periode mag gebruiken, bijvoorbeeld voor 25 of 50 jaar. Hiervoor betaal je een vergoeding (canon) aan de gemeente.

Grond kopen

Eigenaren van panden met een commerciële functie – zoals een kantoor, winkel of horeca – met een tijdelijk erfpachtcontract, kunnen de grond kopen.

Voordeel hiervan is, dat er geen aflopend contract of aflopende afkooptermijn meer is. Dat is beter voor de verkoopbaarheid van het pand: potentiële kopers van een pand kunnen dan makkelijker een hypotheek krijgen. Daarnaast kan het kopen van grond per saldo goedkoper zijn dan erfpacht. Als eigenaar van de grond krijg je niet meer te maken met tussentijdse stijgingen van de canon (vergelijkbaar met huur).

Omzetten naar eeuwigdurende erfpacht, betalen via canon

Eigenaren van panden op bedrijventerreinen kunnen tijdelijke erfpacht omzetten naar eeuwigdurende erfpacht. Eventuele kopers van een pand kunnen dan gemakkelijker financiering krijgen, omdat geen sprake meer is van een aflopend erfpachtcontract of een aflopende afkooptermijn.

Bij de omzetting naar eeuwigdurende erfpacht betaal je normaal gesproken de waarde van de grond in één keer. Wil je de grondwaarde niet in één keer betalen? Dan krijg je ook de mogelijkheid om een periodieke vergoeding (canon) te betalen voor het gebruik van de grond. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van bedrijven.

Uitwerking

De gemeente gaat nog nader uitwerken welke tijdelijke erfpachters zij precies gaat benaderen. Over enkele maanden neemt het college van burgemeester en wethouders een definitieve beslissing over de voorgenomen maatregelen en de uitvoering daarvan. Vertegenwoordigers van onder meer banken en makelaars worden benaderd om mee te denken over de concrete uitvoering.

Lees het volledige bericht en meer over erfpacht.