>
Foto: Gemeente Rotterdam

Update Taskforce Retail: van denken naar doen

29 juni 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De Taskforce Retail Rotterdam heeft zijn werk afgerond. In onze gezamenlijke missie om onze winkelgebieden weer bruisend te maken, zijn we in een nieuwe fase beland. Het denken maakt nu plaats voor het doen. De Taskforce Retail heeft de werkzaamheden afgerond met de presentatie van Gedeeld toekomstbeeld ‘van winkelgebieden naar vitale kerngebieden 2021-2030’. Onder regie van de taskforce zijn alle partners het eens geworden over gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Rotterdamse winkelstraten.

Download GEDEELD TOEKOMSTBEELD ‘VAN WINKELGEBIEDEN NAAR VITALE KERNGEBIEDEN 2021-2030' (PDF 8.7M)

Vitale retail; de gemeente, vastgoed en retail werkten samen om een toekomstbeeld te schetsen hoe dit te realiseren. Het antwoord ligt in zogenaamde multi-use kerngebieden. Via dit document lees je meer over het hoe, waarom en het proces naar deze kerngebieden.

In opdracht van de gemeente is in 2019 een intensief samenwerkingsproces tussen gemeente, vastgoed en retail gestart. Het leidde tot de Taskforce Retail Rotterdam. De taskforce heeft de afgelopen periode de Rotterdamse retail scherp onder de loep genomen. Hun missie: om winkelgebieden, zowel in het hart als de rafelranden van de stad, de komende jaren beter te positioneren tot vitale kerngebieden en - waar nodig of mogelijk - nieuw leven in te blazen.

Onder druk
Dat was en is hard nodig. Want al voor de komst van Covid-19 stond een op de drie winkelgebieden flink onder druk. De toename van het aantal webwinkels en het veranderende consumentengedrag door de stijging van online verkoop, zitten de fysieke retail al veel langer dwars. Leegstand, verloedering en ondermijning zijn reële bedreigingen geworden.

Zonder ingrijpen wordt dat niet beter. De coronacrisis heeft dit alles versneld. De verwachting en het landelijke beeld is dat het totale aantal leegstaande horeca- en winkelpanden de komende jaren op sommige locaties mogelijk oploopt tot 19, mogelijk zelfs 38 procent (!), versus de huidige 9 procent.

‘Gouden driehoek’
Dus grijpen we in, en dat doen we zowel met alle leden binnen de taskforce (de zogenoemde ‘gouden driehoek’, de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren) als met betrokken bewoners en culturele of maatschappelijke instellingen. Samenwerking is cruciaal.

“Uiteindelijk is immers niemand erbij gebaat dat winkelgebieden nog verder afglijden”, aldus Dominic Schrijer, scheidend voorzitter van de Taskforce Retail Rotterdam. Dat buurten met veel leegstand, eenvormigheid of ondermijning zich niet bepaald in the picture spelen, moge volgens hem duidelijk zijn. “Maar door sámen inzichtelijk te maken welke problemen of uitdagingen bepaalde winkelgebieden en de buurten daaromheen ervaren, hebben de stakeholders veel nuttig pioniers- en denkwerk verricht. Daarbij – soms - geholpen door externe experts zijn ze tot een gedeeld toekomstsbeeld gekomen. Een stip aan de horizon. Daarmee is hun werk afgerond en hebben zij de weg geplaveid voor de volgende fase.” Schrijer, trots op wat de taskforce tot dusver heeft bereikt, geeft het stokje vol vertrouwen door aan wethouder Vermeij: “De taskforce is klaar. Nu gaan we met z’n allen in de ‘doen’-modus.”

Maatwerk
Kort door de bocht; zij waren de denkers. Nu is het tijd voor de doeners. En zoáls dit gedeelde toekomstbeeld omschrijft, zal dit voortaan vanuit de gebieden zelf gebeuren. Omdat geen winkelstraat hetzelfde is, blijft immers altijd maatwerk vereist. Verschillende gebieden, zowel in het centrum als elders in de stad, zijn al op die manier al voortvarend aan de slag gegaan.

Om een en ander verder door te trekken richting andere gebieden – die misschien nog niet zover zijn – wordt een uitvoeringsorganisatie opgetuigd ter ondersteuning, stimulans en inspiratie voor vele anderen, vervolgt Schrijer. “Zo blijven de lessons learned via een stuurgroep beschikbaar voor een ieder binnen de gouden driehoek die daar zin voordeel mee wil doen.”

De Taskforce Retail heeft de werkzaamheden afgerond met de presentatie van Gedeeld toekomstbeeld ‘van winkelgebieden naar vitale kerngebieden 2021-2030’. Onder regie van de taskforce zijn alle partners het eens geworden over gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Rotterdamse winkelstraten.

De gemeente maakt samen met de partners nu snel de stap van denken en praten naar doen. Kwartiermaker Saskia Pothuis en projectsecretaris Boris van Puffelen zullen nog deze zomer het fundament leggen voor het Coördinatiepunt Retail.

Save the date: meet-up
De gedeelde uitgangspunten moeten nu dus worden omgezet in daden. Op woensdag 7 juli van 19:00 tot 20:30 is er een meet-up, waarmee we die belangrijkste stap samen met ondernemers in gang willen zetten. Wees daar dus on- of offline bij. Met elkaar zorgen we zo voor vitale retail en vitale kerngebieden in Rotterdam, waar mensen graag verblijven, recreëren en besteden. Tijdens de bijeenkomst is beperkt ruimte om met de wethouder in gesprek te gaan. Aanmelding van te voren via taskforceretail@rotterdam.nl is daarvoor noodzakelijk. We zien en horen je graag op 7 juli!

Organisatie gezamenlijke aanpak (PDF 227.1K)

Organogram organisatie gezamenlijke aanpak