>
Foto: Peter Schmidt

TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, verlengd

5 juli

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, TONK, verlengd

Is je inkomen door corona erg gedaald en kun je je woonlasten niet meer betalen? Dan kun je misschien gebruikmaken van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK-regeling is verlengd. Inwoners van Rotterdam kunnen TONK tot 1 januari 2022 aanvragen. TONK is een eenmalige tegemoetkoming voor woonlasten. Woonlasten zijn:

  • De huur (zonder gas, water, licht) + eventuele servicekosten (servicekosten tot maximaal 48 euro).
  • De hypotheekaflossing + bruto hypotheekrente + eventuele VvE-kosten (VvE tot maximaal 100 euro).

De tegemoetkoming is 1 keer 750, 1.500, 2.250 of 3.000 euro per huishouden.

De TONK-regeling is verlengd

De TONK-regeling is verlengd. Er is nu ook TONK 2. Op deze manier krijgen Rotterdammers de mogelijkheid om nog een keer TONK aan te vragen. Ook is de regeling verlengd tot 1 januari 2022

TONK 2 aanvragen

Na TONK 1 is er nu ook TONK 2. Inwoners van Rotterdam kunnen TONK 1 aanvragen voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. TONK 1 kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot 1 oktober 2021. TONK 2 kan u aangevraagd worden van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022.

Bepalen van de inkomensdaling

Aanvragers kunnen net als bij TONK 1 ook bij TONK 2 twee andere maanden met elkaar laten vergelijken. Tot nu toe werd bij TONK 1 het inkomen van januari 2020 met het inkomen van januari 2021 vergeleken. Bij TONK 2 wordt het inkomen van januari 2020 met het inkomen van juli 2021 vergeleken. Maar soms geven deze maanden geen goed beeld van de inkomensdaling. Een vergelijking van andere maanden is dan mogelijk. De aanvrager moet dan het betreffende hokje aanvinken in het TONK-aanvraagformulier. De gemeente belt de aanvrager zo snel mogelijk om de keuze te bespreken.

TONK 2 aanvragen zonder inkomensverandering 

Het is nu ook mogelijk om TONK 2 aan te vragen als eerder ook al TONK 1 is aangevraagd.

TONK 1 ontvangen en nu TONK 2 aanvragen waarbij de situatie en het inkomen hetzelfde is gebleven? Dan heeft de gemeente het heel gemakkelijk gemaakt. De aanvrager gaat naar het TONK 2-aanvraagformulier. De gegevens zijn al automatisch ingevuld. Er hoeft alleen nog maar op ‘bevestigen’ geklikt te worden om de TONK 2-aanvraag af te ronden.

TONK 2 aanvragen mét inkomensverandering

TONK 1 ontvangen en nu TONK 2 aanvragen waarbij de situatie en het inkomen wél is veranderd? Indien er nog wel recht is op TONK 2, dan dient de aanvrager naar het TONK 2-aanvraagformulier te gaan. Hier de gegevens in te vullen voor de nieuwe situatie en de nieuwe documenten te uploaden.

Meer informatie?

Meer informatie over het aanvragen van TONK en de voorwaarden zijn terug te vinden op de TONK-pagina op de website van de gemeente Rotterdam.

Het aanvragen van TONK 2 kan via de website van de gemeente Rotterdam.