>

Twiin-portaal voor landelijke uitwisseling radiologische gegevens

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het selectietraject voor één centrale leverancier is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Alphatron Medical gaat het portaal leveren waarmee zorginstellingen in Nederland veilig en snel radiologiebeelden en -verslagen landelijk digitaal kunnen uitwisselen. In een later stadium kunnen beelden en verslagen ook gedeeld worden met patiënten. Het programma Twiin koos voor het Rotterdamse medische ICT-bedrijf als meest geschikte leverancier voor dit portaal.

Veilige en snelle gegevensuitwisseling

Nu veel patiënten door de Coronacrisis door het hele land worden verplaatst van het ene naar het andere ziekenhuis, is nog duidelijker geworden dat één oplossing voor veilige en snelle beelduitwisseling noodzakelijk is. Door het gebruik van verschillende systemen in ziekenhuizen kost het zorgpersoneel extra tijd om informatie te delen. Ook worden nog regelmatig DVD’s rondgestuurd met relevante patiëntinformatie wat teveel tijd kost met het bijkomende risico dat ze kwijtraken. In 2019 is het project DVDexit gestart Het doel van DVDexit is de DVD de zorg uit te krijgen. Hiervoor moest een leverancier geselecteerd worden die een landelijk dekkend portaal kon leveren waar zorgverleners dagelijks mee kunnen werken. Na een intensief selectietraject heeft het programma Twiin gekozen voor het platform van Alphatron Medical.

Lees het hele artikel op www.lsh010.nl