Unify.energy

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Unify.energy richt zich op de ontwikkeling van een energiesysteem waarin iedereen een gelijkwaardige rol speelt in de productie, opslag en het gebruik van schone energie. De deelnemers leveren elkaar energie en houden samen het systeem in balans. Eind vorig jaar ontving het bedrijf subsidie van de gemeente om hun visie verder vorm te geven.

Arash Aazami, oprichter van Unify.energy, vindt het belangrijk om de weeffouten in het traditionele energiesysteem boven water te krijgen. Nu betalen we per eenheid -KWh, kubieke meter- energie en niet voor de mate waarin we het energiesysteem belasten. Door bijvoorbeeld energie te produceren wanneer het niet nodig is, of heel veel te gebruiken wanneer er geen duurzaam energieaanbod is. Dit heeft hoge prijzen tot gevolg. “Dat klopt niet. We hebben een nieuw marktmodel nodig dat stimulerend werkt voor flexibele en duurzame oplossingen, waarin mensen kunnen kiezen om naast consument óók producent te zijn. Als we onze eigen energie opwekken, gebruiken wat wij zelf nodig hebben en de rest slim opslaan of onderling uitwisselen, ontstaat er een systeem dat ten dienste van de gebruiker staat.”

Deze lokale, decentrale aanpak voorkomt congestie op het net en sluit perfect aan bij de grillige opwekking van duurzame energie. Het elektriciteitsnet loopt op dit moment tegen haar grenzen aan. Dit betekent dat er een incentive bestaat om lokaal opgewekte energie niet op het net te brengen maar lokaal in te zetten. De oplossing van Unify.energy kan voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen die eerder niet mogelijk waren vanwege netcongestie.

Met elkaar verbonden


Iedereen draagt zijn steentje bij om het peer-to-peer energienetwerk in balans te houden. “Bijvoorbeeld door energie uit zonnepanelen flexibel te gebruiken, zoals de was draaien wanneer de zon schijnt. Maar ook accu’s voor energieopslag beschikbaar te stellen. Alles is mogelijk”, legt Aazami uit. “Onderling worden vraag en aanbod continu afgestemd en kunnen piekmomenten worden verschoven. Door in een wijk niet alle elektrische auto’s tegelijkertijd op te laden bijvoorbeeld. Zo komen we tot een systeem waar rekening wordt gehouden met alle belangen en mogelijkheden. Power to the people!” 

Belonen voor Balans


De subsidie draagt bij aan de totstandkoming van een simulatie van het nieuwe energiesysteem op een testlocatie. “Met Belonen voor Balans laten we zien dat het mogelijk is om minder afhankelijk te worden van partijen als Eneco en TenneT.” De locatie telt elf panden met zonnepanelen. Energie die daaruit beschikbaar komt, wordt direct ingezet voor gebruik of lokaal opgeslagen als het niet direct nodig is. “De simulatie levert real time energiedata op; wat is de output van de panelen? En het vermogen dat door de batterij loopt? Wat doen gebruikers onder elkaar? Die scenario’s willen we gaan uitwerken. Op die manier komen we erachter hoe de markt eruit gaat zien als een kilowattuur geen prijs meer heeft, maar wij gezamenlijk de kosten van het systeem dragen.”

Perfecte uitrollocatie

“Als we hierin slagen, heeft het grote impact op voor de Rotterdamse economie én op de geestesgesteldheid van de Rotterdammer.” Rotterdam heeft de grootste energiefootprint per persoon in Nederland, met relatief veel mensen die buiten de boot dreigen te vallen als we niet fundamenteel iets veranderen. Alleen al de prijzen van stadsverwarming zijn met 300% gestegen. “Daar ervaren zoveel mensen pijn van! Ik weiger te geloven dat het zo bedoeld is. De wereld is zoals we hem maken. Het vergt een lange adem maar gelukkig bestaat er veel langetermijnbeleid in Rotterdam. Ik ben dankbaar dat Rotterdam ons de ruimte geeft om op dit niveau te innoveren. Samen zijn wij meer dan de som der delen. We creëren meerwaarde door met elkaar verbonden te zijn, mét behoud van autonomie en zelfbeschikking.”

Informatie

Meer informatie

Wil je meer weten over de innovatie van Unify.energy? Klik dan hier.

Deel deze pagina