Veel subsidies voor Rotterdamse ondernemers

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Arbeidsmarkt
  • Circulair
  • Digitaal
  • Duurzaamheid
  • Geldzaken
  • Innovatie
  • Maritiem
  • Sociaal ondernemen

Vanuit Kansen voor West III zijn er veel subsidiemogelijkheden voor Rotterdamse ondernemers. Er komen nog steeds veel nieuwe projecten van mkb’ers bij, wat erg positief is. En op 15 april komen er weer nieuwe openstellingen van subsidies. Daarbij ook drie voucherregelingen, die zeer goed hebben gewerkt in Kansen voor West II. Ook voor de kleine MKB-projecten zijn de subsidies van Kansen voor West III interessant. Bekijk het overzicht om te zien of er voor jou wat tussen zit.  

Rotterdam Europe's Hydrogen Hub

Een overzicht van beschikbare subsidies voor Rotterdamse ondernemers:

 • Rotterdam / Walstroom voor de Rotterdamse Haven (2.2.SR.1)
  1,6 miljoen
  Dit budget is beschikbaar voor de realisatie van walstroominstallaties binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam.
  Vanaf 15 april aan te vragen.
  Subsidie Rotterdam / Walstroom voor de Rotterdamse Haven (2.2.SR.1)
 • Rotterdam / Europa dichter bij de burgers / Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel (5.1.SR.G4)
  Vanaf 15 april, 10.00 uur aan te vragen
  2,2 miljoen
  Deze subsidie is bedoeld voor projecten die helpen bij het verbeteren en verduurzamen van steden, vooral door lokale ideeën te ondersteunen en mensen en bedrijven mee te krijgen. Ook voor projecten die mensen helpen die nu geen werk hebben of in sectoren werken waar minder werk is, door ze te koppelen aan banen waar veel vraag naar is.
  Subsidie Rotterdam / Europa dichter bij de burgers / Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel (5.1.SR.G4)
 • Rotterdam / Duurzame stedelijke ontwikkeling / Sociaal Ondernemerschap (5.1.SR.G3)
  0 miljoen*
  Deze subsidie is bedoeld om sociaal ondernemerschap in Rotterdam te bevorderen, met name gericht op het aanpakken van de groeiende mismatch op de arbeidsmarkt en het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemingen die bijdragen aan doelen zoals het verkleinen van afstanden op de arbeidsmarkt, het bevorderen van circulair gebruik van grondstoffen, en het creëren van gelijke kansen.
  Subsidie Rotterdam / Duurzame stedelijke ontwikkeling / Sociaal Ondernemerschap (5.1.SR.G3)
 • Rotterdam (regionaal) / Klimaat / Circulair (2.4.SR.1)
  1,4 miljoen
  Dit budget wordt beschikbaar gesteld om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire economie:      
  a) Investeringen in materiaal- of productieprocesaanpassingen die leiden tot een hogere mate van recycling, inclusief de herwinning van kostbare grondstoffen
  b) Ontwikkelen en opschalen van reeds in pilot en testopstellingen bewezen circulaire toepassingen
  Subsidie Rotterdam (regionaal) / Klimaat / Circulair (2.4.SR.1)
 • Rotterdam (regionaal) / Innovatie – circulair (1.1.SR.2)
  436.000
  Het budget wordt beschikbaar gesteld voor versterking van de innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën;       
  a) Het vergroten van het aandeel innovatieve en vermarktbare producten, processen en diensten die bijdragen aan de circulaire economie
  b) Het versnellen van de implementatie van innovaties die bijdragen aan de circulaire economie
  Subsidie Rotterdam (regionaal) / Innovatie – circulair (1.1.SR.2)
 • Rotterdam / Europa dichter bij de burgers / Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel (5.1.SR.G2)
  0 miljoen*
  Deze subsidie is bedoeld voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling in het GTI-gebied NPRZ van Rotterdam, met als doel het stimuleren van gebiedsgerichte transities en draagvlak onder bewoners en ondernemingen, alsook het koppelen van onbenut arbeidspotentieel aan kansrijke beroepen om economische zelfredzaamheid en sociale inclusie te vergroten.
  GTI staat voor ‘Gebiedsgerichte Transitieopgaven en Innovatie’. In Rotterdam zijn GTI-gebieden wijken of gebieden waarbij er bijzondere aandacht is voor het bevorderen van transities op het gebied van circulariteit, klimaat, energie, digitalisering, gezondheid, en het versterken van het arbeidspotentieel.
  Subsidie Rotterdam / Europa dichter bij de burgers / Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel (5.1.SR.G2)
 • Rotterdam / GTI – Klimaat (2.0.SR.G1)
  1,5 miljoen
  Deze subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op het bevorderen van een groenere, koolstofarme samenleving door het stimuleren van energie-efficiëntie, het bevorderen van hernieuwbare energie, het ontwikkelen van slimme energiesystemen en grids, en het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie in het GTI-gebied NPRZ van Rotterdam. (Voor uitleg over GTI, zie de subsidie hierboven.)
  Subsidie Rotterdam / GTI – Klimaat (2.0.SR.G1)

* Let op!

Neem altijd contact op met het steunpunt voor de meest actuele stand van zaken rondom een specifieke openstelling (ook als het budget op dat moment op 0 staat). Nog niet beschikte projecten kunnen afvallen/afgewezen worden waardoor budget kan vrijvallen. Dit biedt een kans aan andere bestaande- of nieuwe inschrijvingen. In verband met een bezwaarperiode van 6 weken, zal het vrijvallen van budget vertraagd worden weergegeven.

Informatie

Alle informatie voor het indienen van een aanvraag

Aanvraagtraject

Bekijk het webinar over de nieuwe openstellingen van subsidies Kansen voor West

Webinar openstellingen

Vragen over de subsidies of het indienen van een aanvraag? Of wil je een toelichting te krijgen op de specifieke plannen in deze stad?

Ivo Wissink
06-18343380
iha.wissink@rotterdam.nl

Over Kansen voor West

Kansen voor West informatiepagina

Deel deze pagina