>
Foto: René Zoetemelk

Rotterdamse werkgevers verduurzamen eigen mobiliteit

25 oktober 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Op maandag 25 oktober 2021 hebben meer dan 20 Rotterdamse werkgevers zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Zij ondertekenden een intentieverklaring waarin ze uitspreken de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te willen halveren voor 2030.

Het woon-werk en zakelijk verkeer bestaat uit ongeveer de helft van al het personenverkeer. Deze bedrijven dragen, door deel te nemen aan de werkgeversaanpak, in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave.  Bedrijven willen deze halvering realiseren door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Samen willen de bedrijven een krachtige klimaatalliantie vormen om zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

Rotterdams Klimaatakkoord

De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030.  Deze klimaatdeal is in 2020 toegevoegd aan het RKA. De gemeente ondersteunt de plannen en de Verkeersonderneming helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen. Deelnemende grote werkgevers zijn:

Arcadis, Berkman, Blue Amigo, BMW Rotterdam, Deloitte, Eneco, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ING, Jeugdbescherming, Kramer Groep, PWC, Quion, RMC, Severs Breeman, Shell, Tos Waalhaven, UNiper, Van Dorp, Van Oord, Viro Clinics en Woonbron.

Klimaatopgave, minder files en een aantrekkelijkere stad

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, benadrukt hoe belangrijk het is dat werkgevers deze grote uitdaging samen aangaan: ”Met deze aanpak halveren we de uitstoot van het zakelijk en woon-werk verkeer in Rotterdam. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze klimaatdoelen. De maatregelen zorgen daarnaast voor gezondere lucht in de stad en minder files. Ik ben blij met de voorbeeldrol die deze bedrijven vervullen en hoop dat er snel meer werkgevers zullen aansluiten.” Wethouder van Organisatie, Arjan van Gils, vult aan: “Als grote werkgever in Rotterdam kunnen we – en willen we - niet achterblijven bij deze ambitie en gaan er van harte mee aan de slag.”

Kijk op de pagina van Ways2go hoe werkgevers hun mobiliteit verschonen.

Doe mee!

Het ondertekenmoment is ook meteen een oproep naar andere werkgevers in Rotterdam om bij te dragen aan de klimaatopgave. Bedrijven kunnen meer informatie vinden via het Rotterdams Klimaatakkoord.