Rotterdam één van de eerste gemeenten met definitief verkeersbesluit zero-emissiezone

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Logistiek
  • Zero Emissie

Het college van B&W van Rotterdam heeft het Verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam 2025 definitief vastgesteld. Dat betekent dat de meest vervuilende bestel- en vrachtauto’s per 1 januari 2025 de stad niet meer in mogen.

Ook heeft het college het ontheffingenbeleid vastgesteld. Rotterdam is hiermee één van de eerste gemeenten in Nederland met een definitief verkeersbesluit voor uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s. De zero-emissiezone (of: ZE-zone) gaat over het stedelijke gebied binnen de ring van Rotterdam. Hier mogen alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s in die elektrisch rijden of rijden op waterstof. Het gaat om alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s van aannemers, klusbedrijven en andere bedrijven in de facilitaire dienstverlening of die spullen of producten brengen en halen. Maar ook om bestel- of vrachtauto’s met een speciale opbouw waar werkzaamheden mee worden uitgevoerd. Particuliere eigenaren van een bestel- of vrachtauto kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Dit verandert er ten opzichte van het ontwerp verkeersbesluit

In september 2023 is het ontwerp-verkeersbesluit vastgesteld. Ondernemers en organisaties hebben toen zes weken de tijd gehad om een reactie (zienswijze) op te sturen. Er zijn in die periode 21 organisaties geweest die dit hebben gedaan. In het definitief verkeersbesluit zijn een aantal punten toegevoegd en aangepast naar aanleiding van deze reacties.

 • Vrachtauto’s emissieklasse 6 die geen opleggertrekkers zijn en met een datum eerste toelating van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de zero-emissiezone;
 • De marktondernemers hebben tot nader te bepalen einddatum, vanaf 1 januari 2025 toegang tot de zero-emissiezone op de dagen dat ze op de markt staan. Om van de tijdelijke regeling gebruik te maken, moeten de marktondernemers een melding maken bij de gemeente Rotterdam;
 • Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de omtrek van de zero-emissiezone.

Het vastgestelde verkeersbesluit met bijlagen is hier te vinden.

Dit is de definitieve omtrek van de zero-emissiezone, inclusief het bord dat een bestuurder ziet bij het inrijden van de ZE-zone. Bekijk de zone hier op straatniveau.

Overgangsregeling, vrijstellingen en ontheffingen

Voor bepaalde voertuigen, die voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, is er tot uiterlijk 2030 een landelijke overgangsregeling. Ook zijn bepaalde voertuigen landelijk vrijgesteld van de ZE-zone. In het ontheffingenbeleid van de gemeente Rotterdam staan alle ontheffingsmogelijkheden voor bestel- of vrachtauto’s die niet op tijd aan de toegangseisen van de ZE-zone kunnen voldoen.

De ontheffingen voor Rotterdam kunnen naar verwachting in juli 2024 aangevraagd worden bij de website van het Centraal Loket. Bij het Centraal Loket kunnen ook ontheffingen voor de andere ZE-zones in Nederland aangevraagd worden.

Het vastgestelde ontheffingenbeleid is hier te vinden.

Waarom een zero-emissiezone in Rotterdam?

Bestel- en vrachtauto’s zijn grote veroorzakers van vervuilde lucht en uitstoot van CO2. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot te verminderen voert de gemeente Rotterdam op 1 januari 2025 de ZE-zone in. Bij de invoering van de ZE-zone per 1 januari 2025 wordt de Milieuzone Stad Rotterdam opgeheven. De Milieuzone Maasvlakte Rotterdam blijft gehandhaafd. Ook meer dan dertig andere gemeentes voeren de komende jaren een ZE-zone in.

De invoering van de ZE-zone is één van de pijlers van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. Deze aanpak draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het college, namelijk een minimale halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Maar ook het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Hiermee dragen we bij aan Rotterdam als duurzame en aantrekkelijke stad met een betere luchtkwaliteit.

Deel deze pagina