>
Foto: gemeente Rotterdam

Wethouder Barbara Kathmann ondertekent Verklaring Smart Society

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vertegenwoordigers van een brede coalitie van overheden, ondernemers en wetenschappers hebben gezamenlijk de Verklaring Smart Society ondertekend. Dat gebeurde op de afsluitende dag van de allereerste Conferentie Nederland Digitaal (18 t/m 21 maart).

Voor wethouder Barbara Kathmann (o.a. Economie) heeft digitalisering hoge prioriteit: “Digitalisering wordt steeds belangrijker. Het ondersteunen van deze verklaring is een onderdeel van onze strategie om digitalisering nog beter in te zetten voor onze stedelijke opgaven. Met deze samenwerking kunnen we de benodigde opschaling bereiken en hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden.”

Smart City agenda

Kenmerkend aan deze Smart Society agenda is de samenwerking tussen overheden, bedrijven en de wetenschap (ook wel triple helix genoemd) én focus op een set concrete projecten. De G5 hebben als eerste een vijftal projecten beschreven, in de Smart City agenda 2019-2020. De ondertekening van het convenant is een mooi gevolg van de G5-samenwerking, waarin Rotterdam het secretariaat voert voor het onderwerp sustainability, best practices bij elkaar brengt en werkt aan de nationale opschaling.

Met deze verklaring committeren partijen zich om samen te werken aan de smart society en zich te verbinden aan de ambities en doelstellingen van de Smart Society agenda. De gemeenten voeren de strategie uit langs een concrete actie-agenda, gericht op het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken met behulp van data en technologie.

Opschalen en versnellen in Smart Society agenda

Wereldwijd zetten overheden ‘smart’ oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de samenleving te verbeteren. Van toenemende verstedelijking tot de klimaatadaptatie, van gezondheidszorg tot mobiliteit en van werkgelegenheid tot veiligheid, data en technologie speelt een essentiële rol.

Nederland behoort internationaal tot de koplopers als het gaat om innovatie in de smart society. In 2017 is de Nederlandse Smart City Strategie ontwikkeld. De steden en de VNG hebben met staatssecretaris Knops afspraken gemaakt om innovatie te versnellen, op te schalen en standaarden te ontwikkelen. Dat past helemaal in de lijn van de Nederlandse Digitaliserings­strategie en de Agenda Digitale Overheid die als rollende agenda’s zijn opgezet en waarin ‘al doende innoveren’ een duidelijke plek heeft.

Conferentie Nederland Digitaal

De conferentie was mede op verzoek van de Tweede Kamer georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens het kabinet. Doel: kennis uitwisselen en de handen ineenslaan om een impuls te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.