>

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

30 september 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen.

Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, ruimhartig blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet. Het kabinet kondigde daarom aan de beperkte vermogenstoets niet per die datum in te laten gaan. Vandaag werd bekend dat uitstel is gegeven tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Aanzienlijke periode van zekerheid

De datum 1 april 2021 is vastgesteld in goed overleg met de VNG, Divosa en gemeenten. Dit geeft gemeenten namelijk de ruimte om per 1 januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers bij heroriëntatie zorgvuldig ter hand te nemen en voorkomt dat gemeenten in de drukke decembermaand voorbereidingen moeten treffen voor een nieuw aanvraagtijdvak. Bovendien, zo benadrukken gemeenten, geeft dit voor een aanzienlijke periode zekerheid aan zelfstandigen. Met invoering van de beperkte vermogenstoets per april volgend jaar wordt een stap gezet richting het reguliere vangnet van de Participatiewet.

Bron: Rijksoverheid